Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Jak długo tłumacz przysięgły musi przechowywać repertorium czynności tłumacza przysięgłego?

Luty 13, 2017 · Autor wpisu: Renata Świgońska · 4 komentarze
Tematyka: KOZ, ustawa UZTP 

Okres czasu, w którym tłumacz przysięgły ma obowiązek przechowywania repertorium czynności tłumacza przysięgłego nie został, co prawda, określony w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Określa się go jednak w oparciu o przepisy prawa podatkowego.

Ordynacja podatkowa (art. 70 par. 1 i art. 86 par. 1) nakłada bowiem na podatników obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku dochodowego przez okres 5 lat. Podczas ewentualnej kontroli skarbowej skontrolowane może zostać także repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Warto o tym pamiętać!

Komentarze

 1. Sandra czw 2nd, mar 2017 10:11
 2. Długo poszukiwałam takiej informacji. Dziękuję,

 3. Anna nie 5th, mar 2017 17:15
 4. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią, przytoczone przez Panią przepisy nie są podstawą do przechowywania repertorium. W ordynacji jest mowa o księgach podatkowych, a co one obejmują wyjaśniono w Art 3 par. 1. Repertorium NIE jest rejestrem, do którego prowadzenia „do celów PODATKOWYCH, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci”.
  Repertorium nie jest dowodem księgowym, dowodem księgowym dla urzędu skarbowego są faktury i ewidencja sprzedaży.
  Na podst. art. 22 ust.1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego można pośrednio przyjąć, że należy mieć repertoria z ostatnich 3 lat.
  Poza tym, jeśli już mówimy o przechowywaniu dokumentacji podatkowej na podst. Art. 70 par. 1, to błędem jest powszechne mówienie o 5 latach, faktycznie należy je przechowywać przez 6 lat od końca danego roku (np. księgi za rok 2011 należy przechowywać do końca roku 2017). „5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku” – a termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy upływa 30 kwietnia roku następującego po tym roku podatkowym. Pozdrawiam, A.

 5. Krzysztof Serczyński pt 10th, mar 2017 13:14
 6. Dzień dobry!

  Z art. 22 ustawy o zawodzie TP w następującym brzmieniu:
  „Art. 22. 1. Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego ustaje z upływem 3 lat od czasu popełnienia czynów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
  2. Jeżeli w okresie przewidzianym w ust. 1 wszczęto postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego, karalność czynu ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.”

  wynika, że obowiązek prowadzenia repertorium obowiązuje przez 3 lata od dokonania do niego wpisu, chyba że zostanie wszczęte postępowanie.

  W art. 21 ust. 1 czytamy:
  Art. 21. 1. Tłumacz przysięgły niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 2, art. 14, art. 15, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 albo wypełniający te obowiązki nienależycie lub nierzetelnie podlega odpowiedzialności zawodowej.

  Te obowiązki to między innymi prowadzenie repertorium, zatem nie można żądać udokumentowania prowadzenia repertorium po upływie 3 lat od daty dokonania wpisu.

 7. Marta czw 23rd, mar 2017 22:29
 8. Bardzo trudno było mi znaleźć informacje na ten temat, dzięki wielkie.

Zostaw swój komentarz...

Zasubskrybuj mój newsletter!