Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Gdzie będzie nowa siedziba Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów?

Wrzesień 17, 2013 · Autor wpisu: Renata Świgońska · 4 komentarze
Tematyka: w administracji publicznej 

Wczoraj na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się ‘tajemnicze ogłoszenie’:

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na przeprowadzkę do nowej siedziby, w dniach 16-20 września 2013 r. będzie utrudniony kontakt z Wydziałem Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów.
Za utrudnienia przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowy adres kontaktowy pozostaje bez zmian.

Ciekawe, gdzie się ‘Wydział’ przeprowadził? Czy ktoś z czytelników ma jakąś wiedzę na temat tej ‘nowej siedziby’?

Czy wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone przez przysięgłego?

Mój brat uparcie twierdzi, że można tłumaczyć dokumenty nie mając uprawnień tłumacza przysięgłego. Czy takie dokumenty byłyby ważne? Czy bez pieczątki tłumacza przysięgłego są tylko papierkiem bez znaczenia?

Prawnicy mają do siebie to, że zanim przejdą do rzeczy to ‘kategoryzują i definiują’. Próbę definicji dokumentu w rozumieniu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego znajdzie Pan TUTAJ. Nie będę się powtarzać.

Zaczęłam od definicji, bo jak Pan już wie z lektury powyższego linku, mamy dokumenty urzędowe i prywatne. Wbrew pozorom nie jest tak, że urzędowe muszą być tłumaczone przez przysięgłego, a prywatne nie.

Są przepisy, które wymagają dostarczenia tłumaczenia dokumentów, zarówno prywatnych, jak i urzędowych ‘ze stempelkiem’ od przysięgłego. Szczegółową listę tych przepisów znajdzie Pan w książce Cieślika, Laski, Rojewskiego ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego’.

Podsumowując,  Pana brat ma po części rację. Można tłumaczyć dokumenty nie mając uprawnień tłumacza przysięgłego, ale to czy czynności prawne z udziałem tych dokumentów wywołają skutki prawne zależy od tego jakie to są dokumenty. Jeżeli ustawa lub  rozporządzenie nakazuje poświadczenie tłumaczenia przez przysięgłego, to tłumaczenie takiego dokumentu przez tłumacza bez uprawnień zawodowych jest nieważne, tzn. czynność prawna nie wywoła zamierzonych skutków prawnych.

Kiedy tłumacz przysięgły może zgodnie z prawem odmówić wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej?

Witam Pani Renato!

W wywiadzie z panią prezes TEPIS, który przeczytałam na Pani blogu,  pani prezes Kierzkowska stwierdziła, że ‘prawo pozwala nam odmawiać pracy’ na rzecz sądów. Nie słyszałam o takiej możliwości, być może dlatego, że tłumaczem przysięgłym jestem od niedawna. Czy może Pani napisać na blogu kiedy tłumacz przysięgły może zgodnie z prawem odmówić wykonania tłumaczenia na rzecz sądu.

Bardzo dziękuję za e-maila. To bardzo dobre pytanie, bowiem wiele tłumaczy przysięgłych, także tych z wieloletnim stażem, nie wie, że tłumaczowi przysięgłemu przysługuje prawo odmowy wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej.

Mianowicie, zgodnie z art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej, jeżeli zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.

Jakie przyczyny uzasadniają odmowę tłumaczenia?

Przykładowo:

- choroba tłumacza (potwierdzona zwolnieniem lekarskim);
- zdarzenie losowe uniemożliwiające wykonanie czynności( np. śmierć bądź pogrzeb osoby bliskiej);
- urlop.

Czy do tłumaczenia dokumentów trzeba mieć oryginał?

Chodzi o to, czy oddając dokumenty do tłumaczenia, musisz dostarczyć oryginały.

Nie, nie musisz dostarczać oryginałów. Możesz dostarczyć tłumaczowi przysięgłemu kopie lub przesłać skan dokumentu, także drogą elektroniczną.

Musisz mieć jednak świadomość, że tłumacz przysięgły zaznaczy na tłumaczeniu, że tłumaczył z oryginału, tylko wtedy, gdy mu taki oryginał przedstawisz – w pewnych sprawach ma to istotne znaczenie dla sądu.

Art. 18 par. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych

Czerwiec 4, 2011 · Autor wpisu: Renata Świgońska · 5 komentarze
Tematyka: w administracji publicznej, w sądzie 

Ile zarobi tłumacz przysięgły w sądzie? Różnie, są tacy którzy nie zarobią nic.

Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego i wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, która jest ogólnie dostępna w Internecie nie daje gwarancji, że TP dostanie zlecenie z sądu, prokuratury i Policji.

Tłumacze przysięgli nie są pracownikami sądów, prokuratury i Policji w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, mianowicie pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Podkreślam to, ponieważ często spotykam się z niezrozumieniem instytucji tłumacza przysięgłego. Oto niektóre z pytań od ‘zdezorientowanych obywateli’: Dlaczego w Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma tłumacza przysięgłego? Powinien być na miejscu. Skandal! Dajcie spokój, żeby w sądzie nie było tłumacza przysięgłego? Sąd powinien zatrudnić tłumacza przysięgłego! Dlaczego w sekretariacie tego Wydziału nie pracuje tłumacz przysięgły, przecież tu jest tyle pracy?

A teraz a propos stawek sądowych, albo trafniej stawek urzędowych.

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1)  za stronę tłumaczenia na język polski:

a)  z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 23 zł,

b)  z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 24,77 zł,

c)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 30,07 zł.

d)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 33,61 zł;

2)  za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a)  na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 30,07 zł,

b)  na inny język europejski i na język łaciński – 35,38 zł,

c)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 40,69 zł,

d)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 49,54 zł.

2. (1) Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.

§ 6. 1. (2) Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.

Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm. Zgodnie z art. 16. 1. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia.

Jak umiejscowić zagraniczny akt stanu cywilnego?

Czerwiec 2, 2011 · Autor wpisu: Renata Świgońska · Zostaw komentarz
Tematyka: w administracji publicznej, w USC 

Wyobraź sobie, że wyjechałeś do USA, tam się ożeniłeś i tam przyszło na świat Twoje dziecko, ale  najbliższe wakacje zamierzasz spędzić w Polsce, i …. przy okazji chcesz umiejscowić zagraniczny akt stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego.

Jakie dokumenty będą Ci w związku z tym potrzebne ?

Przygotuj:

  • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego, wystawionego przez odpowiedni urząd;
  • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

…… i nie zapomnij o uwierzytelnionym tłumaczeniu dokumentu na język polski. Tłumaczenie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

P.S. Więcej informacji znajdziesz tutaj