Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy tłumacz przysięgły to biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości?

wrzesień 24, 2012 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: ustawa UZTP, w sądzie, wiedza prawnicza, z życia TP 

Całkiem przez przypadek trafiłam ostatnio na strony internetowe tłumaczy przysięgłych z taką oto adnotacją w stopce – patrz poniżej:

*Tłumacz przysięgły to tłumacz zarejestrowany jako biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz uwzględniony na liście tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości dostępnej również w internecie: www.ms.gov.pl, zakładka tłumacze przysięgli, zakładka lista (w wyszukiwarce należy używać dużych i małych liter oraz polskich znaków).

Zauważyłam, że adnotacja ta jest powielana automatycznie (czytaj ‘bezrefleksyjnie’) przez innych tłumaczy. Dlatego postanowiłam  odnieść się do tych informacji u mnie na blogu.

Czy tłumacz przysięgły to biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości???

Ani to biegły, a tym bardziej w Ministerstwie Sprawiedliwości.  Powyższe stwierdzenie jest niepoprawne i należy je sprostować. Listę biegłych sądowych prowadzą prezesi sądów okręgowych, a nie ministerstwo.

Co prawda w sądach pracownicy sekretariatów nagminnie zwracają się do przysięgłych, ‘pani biegła, to…’, pani biegła, tamto…’. Sędziom też się zdarza tytułować przysięgłych ‘per biegły’, ale trzeba im to wybaczyć. Nawet profesor, z którym miałam procedurę cywilną w 2007r., jak mówił na wykładzie o tłumaczach w kontekście art. 265 kodeksu postępowania cywilnego to też mówił o biegłych sądowych. Profesorowi nie wypadało zwracać uwagi, ale tłumaczom przysięgłym uwagę zwrócić trzeba.

Różnica między ‘biegłym’ a ‘przysięgłym’  jest zasadnicza. Osoba, która wykonuje zawód tłumacza przysięgłego musi poza tym wiedzieć, że ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004r. wprowadziła nowy zawód regulowany, mianowicie zawód tłumacza przysięgłego. Od momentu wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły biegłym sądowym już nie jest!!!

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 24 stycznia 2005r. czytamy: Na podstawie art. 157 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zarządza się, co następuje: § 1.1. Biegłych sądowych, zwanych dalej “biegłymi”, ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, zwany dalej “prezesem”.

Jak wiadomo, tłumacze przysięgli nie są obecnie ustanawiani przy sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu. Cytowane przepisy rozporządzenia dotyczą tylko biegłych sądowych. W podobnej sytuacji byli tłumacze przysięgli, przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jako biegli sądowi tłumacze przysięgli byli ustanawiani arbitralnie  przez prezesów sądów wojewódzkich, a od 1999r. sądów okręgowych. Podstawą prawną ich funkcjonowania  było wtedy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Dotyczyło ono zarówno tłumaczy przysięgłych, jak i biegłych sądowych.

Prezes sądu okręgowego, który przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustanawiał określoną osobę tłumaczem przysięgłym bądź odmawiał takiego ustanowienia, działał w podwójnym charakterze: jako organ administracji sądowej ustanawiając tłumaczy przysięgłych “na potrzeby sądów” i jako organ administracji państwowej uprawniony z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie “uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć”, a konkretnie w przedmiocie wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.  Odmowa prezesa sądu okręgowego ustanowienia tłumaczem przysięgłym osoby ubiegającej się o wykonywanie tego zawodu – była decyzją administracyjną, na którą służyła /po wyczerpaniu toku instancji/ skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Od 27 stycznia 2005r.  tłumaczy przysięgłych obowiązuje tylko ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowej. Tłumacze przysięgli podlegają bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

Natomiast jeżeli chodzi o biegłych sądowych, to w związku z delegacją ustawową (patrz art. 157 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych) zostało wydane cytowane powyżej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z 24 stycznia 2005r.  W rozporządzeniu tym został określony tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnione przez nich czynności oraz sposób zwalniania ich z funkcji biegłego.

Tak więc, w obecnym stanie prawnym biegły sądowy i tłumacz przysięgły to dwie różne instytucje prawne. Podsumowując, przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie było egzaminów państwowych. Nie było ogólnopolskiej listy tłumaczy przysięgłych. W każdym sądzie okręgowym były osobne listy tłumaczy przysięgłych, którzy byli ustanawiani w drodze administracyjnej i podlegali bezpośrednio prezesowi tego sądu.

Zupełnie inna była wtedy ‘pozycja ustrojowa’ tłumacza przysięgłego. Obecnie tłumacze przysięgli podlegają bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a wydział, który zajmuje się ich sprawami funkcjonuje w ramach Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.  To co było przed 27 stycznia 2005r. to była zupełnie inna rzeczywistość. Rzeczywistość do której chyba nikt z nas nie chciałby już wrócić… (poza rewaloryzacją stawek za tłumaczenia poświadczone – wtedy była zapewniona w rozporządzeniu, w obecnym stanie prawnym leży ‘nietknięta’ od siedmiu lat) 🙁

 

 

Czy są jakieś regulacje odnośnie wynagrodzenia za odpis? Jak oznaczyć odpis?

wrzesień 14, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp, z życia TP 

Witam Panią,
mam pytanie odnośnie opisów tłumaczenia – jak należy oznaczyć egzemplarz będący odpisem w razie, gdy klient od razu prosi o dwa egzemplarze, a jak, gdy przychodzi po kolejny egzemplarz po jakimś czasie. Czy są jakieś regulacje odnośnie wynagrodzenia ?

Dziękuję za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknij tutaj>>>

Gdzie dostaniesz odpis zagranicznego wyroku i umowy w j. obcym?

lipiec 17, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: z życia TP 

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania poświadczonych odpisów dokumentów obcojęzycznych, tj. dokumentów zawierających dane z innych dokumentów i pism w języku obcym.

Art. 13.2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

Tłumacz przysięgły  jest uprawniony do sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby.

Odpisy dokumentów w j. polskim sporządza notariusz, natomiast odpisy dokumentów w j. obcym sporządza tłumacz przysięgły.

Tak więc, jeżeli potrzebujesz poświadczonego odpisu wyroku zagranicznego lub poświadczonego odpisu umowy sporządzonej w j. obcym, powinieneś skierować się do tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły po zmianie nazwiska

lipiec 6, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: z życia TP 

Na forum dla tłumaczy przysięgłych na goldenline.pl jedna z tłumaczek zadała pytanie:

Według wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości do momentu otrzymania nowej pieczęci mogę posługiwać się starą z użyciem nowego nazwiska, muszę jednak dokonać stosownej adnotacji na tłumaczeniu. Zastanawiam się jak technicznie…czy na formułce poświadczającej, czy obok nazwiska…

Wg mnie nie ma znaczenia gdzie. Ważne aby ta adnotacja znalazła się na tłumaczeniu. Ja proponowałabym obok nazwiska – żeby nikt nie miał wątpliwości.

Tłumaczenie przysięgłe z j.niemieckiego na j.angielski

maj 27, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: z życia TP 

Wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy dowiedziałam się, że pomimo tego, że mam uprawnienia do dokonywania tłumaczenia w zakresie dwóch j. obcych, to nie mogę dokonać bezpośrednio tłumaczenia i poświadczenia z j. niemieckiego na  j. angielski.

Dlaczego się zdziwiłam? Bo w poprzednim stanie prawnym – patrz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych – możliwe było tłumaczenie z j.obcego na j. obcy w zakresie ustanowienia.

Obowiązująca obecnie Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie daje takiej możliwości. W art. 13 czytamy:

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do: 1)  sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby (…)

W Ustawie nie ma mowy o ‘tłumaczeniu z języka obcego na język obcy’, a egzamin na tłumacza przysięgłego nie sprawdza znajomości i kompetencji tłumacza w zakresie przekładu z j. obcego na j.obcy, a więc… to chyba jest LOGICZNE.

…ale i tak się zdziwiłam.

Co w takim razie robię, gdy klient zwraca się do mnie  o tłumaczenie z j. niemieckiego na j. angielski?

1. Najpierw tłumaczę i poświadczam z j. niemieckiego na j.polski

2.Następnie tłumaczę i poświadczam z j. polskiego na j. angielski

3. …i żądam podwójnego wynagrodzenia (odpowiednio do nakładu pracy), i …  to jest chyba LOGICZNE !!!!

I nie powinno nikogo dziwić, chociaż zdarzyło mi się usłyszeć, ‘no przecież to tłumaczyła jedna i ta sama osoba’, ‘nie może Pani przetłumaczyć tego bezpośrednio’, ‘co za bezsens’, ‘gdzie tu logika’ ???

« Poprzednia strona