Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czym różni się odpis od uwierzytelnienia tłumaczenia?

Zadzwoniła do mnie klientka z prośbą o uwierzytelnienie tłumaczenia ….

Klientka: – Pani Renato, przesłałam Pani skan dokumentu i  tłumaczenie, które wykonała Pani dla mnie 4 lat temu. Poproszę dwa odpisy. Czy może Pani to uwierzytelnić?

Ja: – Tak, mogę, ale proszę o przesłanie tłumaczenia w formacie *.doc ?

Klientka:  Mam tylko skan, to nie wystarczy?

Ja: –  Nie, aby uwierzytelnić, muszę dostać tłumaczenie w formacie *.doc

Klientka: – A nie ma Pani tego tłumaczenia u siebie w PC ?

Klientka: – Nie mam, przepisy nie nakładają na tłumacza przysięgłego obowiązku archiwizowania tłumaczeń. Jeżeli chce Pani, abym to tłumaczenie uwierzytelniła, to proszę przepisać tekst i przesłać go w formacie *.doc

Klientka tłumaczenie przepisała. Po przesłaniu wyceny usługi, dostałam od niej takie zapytanie:

Czym się różni uwierzytelnienie od odpisu? Skąd ta różnica w cenie, skoro w jednym i drugim przypadku poświadcza Pani dokument już wcześniej tłumaczony. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle to rozumiem.

Dla wyjaśnienia, wspomniany tutaj odpis to wypis, czyli duplikat tłumaczenia. Często zdarza się, że klient chce mieć tłumaczenie w dwóch lub trzech egzemplarzach, i wtedy wydajemy wypisy. Stawka jest umowna – koszt wypisu  u mnie to 20% stawki za stronę tłumaczenia.

Na chwilę obecną, zarówno w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, jak i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego brak przepisów normujących wydawanie wypisów (duplikatów tłumaczeń).

Jakie to rodzi konsekwencje dla tłumaczy, którzy wykonują tłumaczenia na zlecenie  sądów, prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej, już wkrótce na blogu.

A koszt uwierzytelnienia?

W Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego czytamy:

Art. 13 Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

1)  sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

Poświadczanie tłumaczenia to właśnie uwierzytelnienie. Jaka jest wysokość stawki za uwierzytelnienie?

Stawka za uwierzytelnienie to 50  % stawki przewidzianej za tłumaczenie – patrz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.  w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

§ 4. Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.

Co odpowiedziałam klientce?

… że ja dokument, owszem tłumaczyłam, ale tak jak pisałam, nie mogę wydać duplikatu tłumaczenia, bo nie mam go w PC.

Czy uważasz, że zachowałam się prawidłowo?


(Visited 1 908 times, 1 visits today)

Komentarze