Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Bibliografia dla tłumaczy prawniczych

 

Osoby początkujące w zawodzie, które chciałyby wejść w temat tłumaczeń prawniczych, często zwracają się do mnie z pytaniem o podręcznik albo książkę, która pomogłaby im się w tym temacie ‘rozeznać’. Właśnie z myślą o takich osobach przygotowałam BIBLIOGRAFIĘ, w której umieściłam wykaz literatury przedmiotu. Zamierzam tutaj umieszczać większość dostępnych książek z zakresu przekładu prawniczego.

Postanowiłam zebrać publikacje i źródła na temat przekładu prawniczego w jednym miejscu, bo uważam, że warto. Nie mogę się jednak wypowiadać na temat zawartości merytorycznej tych publikacji – nie przeczytałam wszystkich tych książek. Do ewentualnej recenzji tych publikacji, zachęcam czytelników bloga.

Osobom zupełnie początkującym polecam sekcję ‘Do powtórki i usystematyzowania terminologii prawniczej’. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, być może warto pomyśleć także o jakimś certyfikacie językowym z zakresu języka prawniczego.

Ja nie mam ambicji akademickich, moje podejście do tłumaczenia jest czysto praktyczne. Nie znajdziesz więc w mojej bibliografii, oprócz niezbędnego minimum, opracowań naukowych i publikacji teoretycznych, które musisz cytować, pisząc na przykład pracę magisterską lub doktorat z przekładu prawniczego lub juryslingiwstyki.

Sukcesywnie będę  dodawać do mojej bibliografii nowe publikacje i zasoby. Zaglądaj więc tutaj proszę, od czasu do czasu.

O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO I EGZAMINIE

 • Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, A. Kubacki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

DO POWTÓRKI I USYSTEMATYZOWANIA TERMINOLOGII PRAWNICZEJ

j. angielski

 • Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Practical Guide, L. Berezowski, C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2009
 • Advanced Legal English For Polish Purposes, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik, L. Berezowski, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011
 • Legal English, M. Cyganik, C.H.Beck, Warszawa 2011
 • Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski, J. Supernat, Kolonia Limited, Wrocław 2011
 • Przekład prawny i sądowy, A. Jopek-Bosiacka, PWN Warszawa 2006
 • First Steps in Legal English: Business Law, E. Myrczek, PWN Warszawa 2010
 • Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa, M.Kuźmiak, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013
 • Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013

j. niemiecki

 • Arbeitsrecht. Spracharbeitsbuch. Band 6, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2010
 • Steuersystem. Spracharbeitsbuch. Band 5, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2009
 • Verwaltungssystem. Spracharbeitsbuch. Band 3, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2008
 • Staatsordnung und politisches System. Spracharbeitsbuch. Band 1, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2007
 • Europaische Union. Spracharbeitsbuch. Band 4, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2009
 • Wirtschaftsdeutsch. Spracharbeitsbuch. Band 4, U. Burda, A. Dickel, M. Olpińska-Szkiełko, C.H.Beck, Warszawa 2009
 • Wzory umów i pism. Tom 10. MUSTERVERTRÄGE UND SCHRIFTSÄTZE, Wydanie polsko-niemieckie. Wzory umów i pism z CD, H. Marschner, C.H.Beck, Warszawa 2007
 • Deutsche juristische Fachsprache in Übungen, dr Ewa Schwierskott-Matheson, C.H.Beck, Warszawa 2006
 • Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach/ Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, dr Ewa Schwierskott, C.H.Beck, Warszawa 2009
 • NOWOŚĆ! Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache, dr Ewa Schwierskott, 2012 – zamówienia można składać bezpośrednio tutaj.

 

DO ĆWICZEŃ TRANSLACYJNYCH

Patrz oferta Wydawnictwa TRANSLEGIS

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

 • Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów, A. Gillies, Wyd. Tertium, Kraków
 • Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, A. Gillies, Wyd. Tertium, Kraków
 • Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, J.F. Rozan, Wyd. Tertium, Kraków

CO TŁUMACZ POWINIEN PRZECZYTAĆ ABY MIEĆ OGÓLNE POJĘCIE O SYSTEMIE PRAWA ?

 • Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela, Wolters Kluwer Polska Oficyna, 2010
 • Prawo amerykańskie, R. Tokarczyk, Wolters Kluwer, 2009
 • Tłumacz w postępowaniu karnym, J. Poznański, Translegis, 2007
 • Wprowadzenie do prawa, J. Jabłońska-Bonca, LexisNexis, 2008

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE OBCOJĘZYCZNE  (prawo polskie, komparystyka prawnicza)

 • Polnisches Strafprozessrecht, Band 19, LL.M Michał Jakowczyk, C.H.Beck, Warszawa 2008
 • Handbook of Polish Law, Ed. Dajczak, Szwarc, Wiliński, ParkPrawo, 2011
 • Polish Commercial Law: an Introduction, R. Lewandowski, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007
 • Introduction to Polish Administrative Law, M. Możdżeń-Marcinkowski, C.H.Beck, Warszawa 2009
 • Introduction to Polish Law, Ed. S.Frankowski, Zakamycze, Kluwer Law International, 2005

WYKAZ LITERATURY DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

/zalecanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości/

 • Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał, 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Dostatni Grzegorz, 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 • Iluk Jan, Kubacki Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o.
 • Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 • Kierzkowska Danuta (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 • Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, The New Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 • Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 • Kubacki Artur Dariusz, 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [w:] Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.
 • Kubacki Artur Dariusz, 2009, Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kubacki Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 • Poznański Janusz, 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 • PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).
 • pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Beaty Jeglińskiej, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne).
 • Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Rybińskiej, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis 2011 r.

 

TŁUMACZENIA UNIJNE

 

TŁUMACZENIE POLSKICH KODEKSÓW I USTAW  NA JĘZYKI OBCE

Na egzaminie na tłumacza przysięgłego można korzystać z glosariuszy. Do budowania swojej bazy terminologicznej/ glosariuszy możesz wykorzystać nowy moduł LEX Tłumaczenia on-line, w którym znajduje się tłumaczenie najważniejszych polskich aktów prawnych na język angielski i niemiecki. Nowy Moduł LEX  Tłumaczenia on-line został wprowadzony jesienią 2011 r. W jego ramach otrzymasz trójjęzyczny – polsko-angielsko-niemiecki – zbiór najbardziej istotnych, z punktu widzenia obrotu cywilno-gospodarczego aktów prawnych, którego uzupełnieniem są obcojęzyczne słowniki prawnicze i ekonomiczne.

W chwili obecnej moduł udostępnia kodeks karny w języku niemieckim i 24 polskich aktów prawnych przetłumaczonych na j. angielski i j. niemiecki (patrz poniżej). Na koniec 2012 r. liczba ta ma zostać podwojona.

 • Akty prawa polskiego przetłumaczone na język angielski i niemiecki w module LEX Tłumaczenia on-line :
  • Kodeks cywilny,
  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Kodeks spółek handlowych,
  • Kodeks pracy,
  • Kodeks karny (obecnie tylko w j.niemieckim),
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa o VAT,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
  • Prawo budowlane,
  • Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • Prawo bankowe,
  • Ustawa o podatku akcyzowym,
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
  • Ustawa o opłacie skarbowej.
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
  • Prawo spółdzielcze.

 

SŁOWNIKI

 • „Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich”, R. Bujalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
 • “Słownik terminologii prawniczej i gospodarczej”, J.Gordon, Poltext, Warszawa 2008
 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 1. Niemiecko-polski, Oficyna 2009
 • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 2. Polsko-niemiecki, Oficyna 2011
 • M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Zakamycze, 2004;

 

 

 

(Visited 4 876 times, 1 visits today)