Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego (obowiązuje od 1 września)

Zmiany, zmiany, zmiany!

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego!

Hm, trochę tego jest.  NAJWAŻNIEJSZE NOVUM??!

Tłumacząc z kopii łączymy ją na stałe z tłumaczeniem i zaznaczamy to w formule poświadczającej

§ 20. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu

2. Jeżeli tłumacz przysięgły nie jest w stanie stwierdzić zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu, czy to z
powodu zastrzeżeń, czy też z braku dostępu do oryginału, łączy na stałe z tłumaczeniem kopię tego dokumentu w
sposób określony w § 21 i stwierdza w formule poświadczającej zgodność tłumaczenia z załączonym tekstem w
postaci kserokopii, wydruku skanu, wydruku z faksu lub innego rodzaju kopii tłumaczonego dokumentu.
3. Poświadczone tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego należy z tym dokumentem połączyć na stałe w sposób
wskazany w § 52 .

Co zrobiono poza tym?

–  doprecyzowano co to jest tekst niesygnowany;

Kserokopia, wydruk skanu lub wydruk z faksu są traktowane jako teksty niesygnowane.

doprecyzowano definicję oryginału.

(…) Na równi z oryginałem traktuje się niesygnowany wydruk, jeśli z przepisów prawa wynika, że nie wymaga on podpisu,  ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego.

Nie wymieniam tutaj wszystkich zmian.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego to nie ustawa,  to tylko zbiór dobrych praktyk i zaleceń, ale warto je znać, i to niezależnie od tego czy dopiero przygotowujesz się do egzaminu, czy już wykonujesz zawód tłumacza przysięgłego. Przypominam, że znajomość Kodeksu Tłumacza Przysięgłego obowiązuje na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Pełną  wersję  nowego KTP można pobrać ze stron Tepisu albo tutaj.

P.S. Na pocieszenie dodam, że tekst nowego Kodeksu czyta się zdecydowanie lepiej niż stary. Miłej lektury!

 

(Visited 1 694 times, 1 visits today)

Komentarze