Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Dlaczego nie dostajesz od mnie e-maili z bezpłatnym szkoleniem?

Nie dostaję od jakiego czasu od Pani e-maili ani obiecanych materiałów z bezpłatnym szkoleniem. Dlaczego? – dostaje wiele tego rodzaju zapytań od czytelników, którzy zapisali się na moje bezpłatne szkolenie i listę mailingową.

Przyczyna jest prozaiczna. Dotychczas korzystałam z gratisowej opcji zbiorowych wysyłek e-maili. Mój ulubiony dostawca e-mailingowy zmienił jednak ostatnio  swoją ‘politykę’, i… nie ma już gratisów. Jestem w trakcie szukania nowego rozwiązania, dlatego ten stan ‘zawieszenia’ jeszcze trochę potrwa.

Wszystkie osoby, które zapisały się na szkolenie bezpłatne, a nie otrzymały dotychczas trzech haseł do poszczególnych lekcji, proszę o info przez zakładkę kontakt – prześlę hasła do lekcji na życzenie..

P.S. Szkolenie bezpłatne składa się z trzech lekcji. Lekcje te umieściłam na blogu tutaj.

Czy i kiedy dokumenty w formie elektronicznej należy traktować jako oryginały?

Dostałam w tamtym tygodniu zapytanie od czytelniczki bloga dotyczące formy elektronicznej dokumentów w kontekście tłumaczenia poświadczonego. Poniżej treść e-maila:

Pani Renato,

Krajowy Rejestr Sądowy wydaje teraz wyciągi, zaświadczenia i odpisy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, ale moc dokumentów urzędowych była do tej pory zastrzeżona dla formy papierowej. Od nowego roku moc taką będą miały też wydruki internetowe. Jak opisać taki dokument, że wykonane z oryginału? z wydruku internetowego? z tekstu niesygnowanego?

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2011 r. Nr.144, poz.851) , o której wspomina czytelniczka weszła w życie 1 stycznia 2012r.  Wprowadziła ona wiele zmian w zakresie pozyskiwania informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestracji przedsiębiorców.

Nas interesuje zmiana w artykule 4 ust. 3, pkt 3, mianowicie: Centralna Informacja wydaje odpisy i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Nowelizacja tego artykułu zrównała moc wszystkich dokumentów, zarówno tych wydawanych w formie papierowej jak i elektronicznej. W obecnym stanie prawnym, zarówno jedne jak i drugie dokumenty mają jednakową moc dokumentu urzędowego (odnośnie dokumentów urzędowych patrz art. 244 k.p.c.)

Przed 1 stycznia 2012r.  odpisy, wyciągi, zaświadczenia czy informacje wydawane przez CI KRS miały moc dokumentów urzędowych, tylko wtedy gdy były wydawane w formie papierowej. Dokumenty elektroniczne nie były zaś akceptowane jako dokumenty urzędowe, a jedynie jako dokumenty prywatne.

Jak opisać taki dokument, że wykonane z oryginału? z wydruku internetowego? z tekstu niesygnowanego? – pyta  czytelniczka

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 19 ‘kodeksu tłumacza przysięgłego’, mianowicie, oryginał różni się od kopii wykonanej sposobem technicznym, takiej jak kserokopia, wydruk skanu lub wydruk z faksu, które są traktowane jako teksty niesygnowane. Na równi z oryginałem traktuje się niesygnowany wydruk, jeśli z przepisów prawa wynika, że nie wymaga on podpisu, ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego.

Jeżeli wydruk niesygnowany, który nie wymaga podpisu, ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego jest traktowany na równi z oryginałem, to tym bardziej odpisy w formie elektronicznej  można traktować jako oryginały. Pragnę jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko sytuacji gdy zastosowanie  wydruku internetowego odzwierciedlającego dokument elektroniczny zamiast tradycyjnej formy papierowej dokumentu jest regulowane przez przepisy prawa.

Reasumując, zarówno odpisy jak i zaświadczenia w formie elektronicznej wydawane przez KRS można traktować jak oryginały.

P.S. Osobom zainteresowanym tematem e-dokumentów polecam lekturę dwóch artykułów opublikowanych w Kwartalniku Informacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości  Na wokandzie 2(5)/2011 :

  • ‘E-dokument dowodem w k.p.c. – przegląd obowiązujących przepisów’ autorstwa mec. Bereniki Kaczmarek-Templin, (str. 36-39)
  • ‘Wyzwanie ‘elektronicznej’ współczesności czyli projekt nowej definicji dokumentu w Kodeksie cywilnym’, autorstwo dr Dariusz Szostek (str. 33-35)

 

Czy tłumacz przysięgły może sporządzić wyciąg tłumaczenia i go poświadczyć?

Wyobraź sobie, że jesteś tłumaczem przysięgłym. Przychodzi do Ciebie klient z tekstem do tłumaczenia i mówi:

Niech Pani nie robi całości. Tekstu jest około 30 stron, ale tak naprawdę treści to tutaj jest niewiele. Nie mam czasu tego czytać. Niech Pani to streści do około 10 stron. Proszę zrobić wyciąg i poświadczyć mi tłumaczenie tego wyciągu. Za ten wyciąg policzy sobie Pani oczywiście ekstra, oprócz tłumaczenia.

I co odmówić czy nie odmówić ‘gościowi’? Możesz to zrobić czy nie? Co Ci wolno, a czego nie wolno?

ZAPAMIĘTAJ! Nigdy nie wolno Ci ingerować w treść tłumaczonego tekstu/dokumentu, zwyczajnie nie masz do tego prawa!!!  Nie możesz sporządzać na życzeniu klienta wyciągu z tekstu do  tłumaczenia i go poświadczać – przez wyciąg rozumiem streszczenie zawierające najważniejsze dane z większej całości.

A co możesz zrobić ? Możesz przetłumaczyć tylko niektóre fragmenty tekstu. Na prośbę klienta możesz, przykładowo,  wykonać tłumaczenie poświadczone pierwszej i ostatniej strony umowy. Tłumacząc tylko wybrane fragmenty dokumentu zaznacz koniecznie, które fragmenty pomijasz w tłumaczeniu.

Patrz paragraf 24 Kodeksu Tłumacza Przysięgłego.

Tłumaczenie poświadczone powinno oddawać treść wszystkich znaków czytelnych tłumaczonego tekstu, widzialnych gołym okiem lub przy użyciu zwykłego biurowego szkła powiększającego oraz zawierać opis nieczytelnych elementów tekstu. Tłumacz ma prawo zdecydować o pominięciu części tłumaczonego tekstu w porozumieniu ze zleceniodawcą, jednakże pod warunkiem umieszczenia w tłumaczeniu na ten temat uwagi, w której wyraźnie wskaże i określi charakter treści pominiętej części (np. pouczenie dla wypełniających formularz
itp.).

 

Dlaczego bezpłatne szkolenie z tłumaczeń prawniczych nie jest ‘w chmurach’?

Właśnie zakończyłam  przenoszenie bezpłatnego szkolenia z tłumaczeń prawniczych na swój serwer. Uff, trochę to trwało…

Dotychczas szkolenie było ‘zawieszone w chmurze’  i tam odbywały się nasze rozmowy. Co prawda, obecnie tendencja jest odwrotna, wszyscy ‘idą w chmury‘, ale ja postanowiłam, że lekcje bezpłatnego szkolenia przeniosę na blog, na swój serwer.

Pisząc bezpłatne szkolenie z tłumaczeń prawniczych mam na myśli moje szkolenie z formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Wspominam o tym, bo część osób, która zapisała się na mój bezpłatny biuletyn z przykładowymi tekstami egzaminacyjnymi, informowała mnie, że nie otrzymała haseł do poszczególnych lekcji, które umieściłam na blogu. Dlaczego? Dlatego, że wsparcie on-line i bezpłatne szkolenie to dwa różne projekty.

1/ w ramach bezpłatnego wsparcia on-line wysyłam Ci przykłady pism sądowych i prawniczych do samodzielnego opracowania (aby się zapisać wypełnij formularz na blogu pod moim zdjęciem),

2/ w ramach bezpłatnego szkolenia dostajesz bezpłatnego e-booka ‘Jak zdobyć dodatkowych 20 punktów na egzaminie na tłumacza przysięgłego?’, a w kolejnych mailach hasła do bezpłatnych lekcji/prezentacji wideo, w których omawiam formalne zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych – jeżeli jeszcze się nie zapisałeś kliknij tutaj.

 

Zabezpieczone: Lekcja 3. ‘WYROK ROZWODOWY’ – przykład tłumaczenia poświadczonego (dla słuchaczy bezpłatnego szkolenia)

listopad 14, 2011 · Autor wpisu: · Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Tematyka: formalne zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych, lekcje bezpłatnego szkolenia on-line 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Jak tłumaczymy tytuły i stopnie naukowe?

Po więcej informacji na temat tłumaczenia dyplomów odsyłam na strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie znajdziesz, między innymi, taką informację:

Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą”, przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r., nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Samo tłumaczenie nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego z tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czegozgodnie z art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższymtłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza jest bowiem jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie.

Przykładem przekraczania przez tłumaczy swoich uprawnień są przypadki, gdy:

  • zamiast rosyjskiego stopnia naukowego kandydata nauk pojawia się w tłumaczeniach nazwa polskiego odpowiednika tego stopnia, tj. doktora, podczas gdy rosyjski stopień doktora jest odpowiednikiem polskiego stopnia doktora habilitowanego. Osoba nie znająca języka rosyjskiego nie będzie zorientowana, czy ma do czynienia z dyplomem o nadaniu niższego, czy też wyższego stopnia naukowego w Rosji,
  • zagraniczne nazwy szkół zamienia się polskimi wyrazami określającymi inny poziom szkolnictwa. Radzieckie szkoły o nazwie ucziliszcze (odpowiednik polskich średnich szkół zawodowych, w tym policealnych) bywają tłumaczone jako szkoły wyższe,
  • podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy nazwy dokumentów: amerykańskie high school diploma lub brytyjskie świadectwa GCE tłumaczone są jako świadectwa dojrzałości (choć równoważność taka możne zostać ustalona jedynie przez kuratorów oświaty po przeprowadzeniu nostryfikacji). Podobnie bywa z dyplomami ukończenia studiów wyższych: np. amerykański tytuł Bachelor, lub ukraiński bakałwr tłumaczone są w sposób nieuprawniony jako tytuł licencjata.

 

 

Jak robić uwagi w tłumaczeniu?

Jakiś czas temu dostałam od jednej z czytelniczek e-maila z następującą prośbą:  Ponieważ termin egzaminów zbliża się szybkim krokiem, chciałabym zadać Pani kilka pytań dotyczących spraw technicznych w tłumaczeniach przysięgłych. Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Umówiłyśmy się, że odpowiem na te pytania na blogu. Pytania czytelniczki dotyczą formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Posłuchajmy

1/ Nie rozumiem dokładnie, w jaki sposób stosować oznaczenie końca akapitu (-/-). Według zasad oznaczenie należy zaznaczać na końcu każdego paragrafu.

W paragrafie 23  kodeksu tłumacza przysięgłego czytamy:

Znak przestankowy, jakim jest przerwa między ustępami, należy zachować w tekście tłumaczenia przez pozostawienie pustych części wierszy kończących ustęp zgodnie z układem graficznym tłumaczonego tekstu. Koniec ustępu, jak również koniec niepełnego wiersza stanowiącego część niedokończonego zdania, można oznaczyć znakiem: -/- , który pomija się w wierszach wyśrodkowanych, kończących się równo z prawym marginesem oraz w tabelach.

Nie dziwię się, że są problemy ze zrozumieniem tego paragrafu, bo mi też trudno to sobie wyobrazić, pomimo tego, że wyobraźnię mam bogatą. 😀

Hm, zasada jest taka, że znak -/- stawiamy na końcu każdego ustępu. Znak -/- pomijamy w wierszach wyśrodkowanych (wyjustowanych), które kończą ustęp.

Przez ustęp rozumiem fragment tekstu, który zaczyna się od akapitu bądź nagłówka. Chcę tylko zaznaczyć, że pisząc ustęp, nie mam na myśli jednostek redakcyjnych tekstu prawnego (paragraf, ustęp, punkt, litera). Jednostkom redakcyjnym tekstu prawnego poświęcę na blogu osobne miejsce.

2/ Czy taki tekst tłumaczony, w którym co kilka zdań oznaczamy koniec akapitu nie traci walorów estetycznych?

To chyba kwestia przyzwyczajenia. Mi osobiście to nie przeszkadza, natomiast ‘drażnią’ mnie teksty tłumaczeń poświadczonych, które tych znaczników nie mają. Brak tych znaków tłumaczę sobie  niechlujstwem lup pośpiechem tłumacza, który akurat tłumaczył dany tekst.  Uważam, że te znaki powinno się  stosować.

3/ Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące uwag tłumacza. Czy uwagi tłumacza, które nanosimy w nawiasach kwadratowych należy umieścić dokładnie w miejscu, gdzie taki problem występuje tzn. przerwać zdanie i taka uwagę włączyć w środek zdania czy też lepiej jest umieścić ja na końcu zdania?

Przypomnijmy może, co o uwagach tłumacza, mówi kodeks tłumacza przysięgłego:

Paragraf 25. W tekście tłumaczenia tłumacz przysięgły może zamieszczać własne uwagi, poprzedzone wyrazami “uwaga tłumacza” lub ich skrótem, jeżeli wyraża z własnej inicjatywy i według własnego uznania swój pogląd na temat elementów tłumaczonego tekstu lub przekazuje informację niezbędną według niego do właściwego zrozumienia tłumaczonego tekstu , oraz wzmianki, które informują czytelnika o występowaniu w tłumaczonym tekście elementów określonych w tych wzmiankach. Wszystkie uwagi i wzmianki powinny być zwięzłe, wyróżnione kursywą i umieszczane w nawiasach kwadratowych.

Uważam, że niezależnie od tego czy wypowiedź tłumacza jest bardziej rozbudowana, np. kilka zdań, czy jest to tylko jeden wyraz, zdecydowanie lepiej jest umieścić takie uwagi na końcu zdania, a nie pośrodku.

4/ Czy byłaby możliwość wglądu go jakiegoś przetłumaczonego tekstu, na którym mogłabym to zastosowanie zobaczyć?

Przykład przetłumaczonego tekstu z zastosowanymi znakami przestankowymi przesyłam e-mailem osobom, które zapisały się na bezpłatne szkolenie dotyczące formalnych zasad sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych. Jeżeli jeszcze się nie zapisałaś i nie pobrałaś mojego bezpłatnego e-booka na ten temat, zapisz się teraz koniecznie.

 

Zabezpieczone: Lekcja 2. ‘Omówienie Kodeksu Tłumacza Przysięgłego’ (dla słuchaczy bezpłatnego szkolenia)

wrzesień 6, 2011 · Autor wpisu: · Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Tematyka: formalne zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych, lekcje bezpłatnego szkolenia on-line 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego (obowiązuje od 1 września)

Zmiany, zmiany, zmiany!

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego!

Hm, trochę tego jest.  NAJWAŻNIEJSZE NOVUM??!

Tłumacząc z kopii łączymy ją na stałe z tłumaczeniem i zaznaczamy to w formule poświadczającej

§ 20. Poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu

2. Jeżeli tłumacz przysięgły nie jest w stanie stwierdzić zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu, czy to z
powodu zastrzeżeń, czy też z braku dostępu do oryginału, łączy na stałe z tłumaczeniem kopię tego dokumentu w
sposób określony w § 21 i stwierdza w formule poświadczającej zgodność tłumaczenia z załączonym tekstem w
postaci kserokopii, wydruku skanu, wydruku z faksu lub innego rodzaju kopii tłumaczonego dokumentu.
3. Poświadczone tłumaczenie dokumentu stanu cywilnego należy z tym dokumentem połączyć na stałe w sposób
wskazany w § 52 .

Co zrobiono poza tym?

–  doprecyzowano co to jest tekst niesygnowany;

Kserokopia, wydruk skanu lub wydruk z faksu są traktowane jako teksty niesygnowane.

doprecyzowano definicję oryginału.

(…) Na równi z oryginałem traktuje się niesygnowany wydruk, jeśli z przepisów prawa wynika, że nie wymaga on podpisu,  ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego.

Nie wymieniam tutaj wszystkich zmian.

Kodeks Tłumacza Przysięgłego to nie ustawa,  to tylko zbiór dobrych praktyk i zaleceń, ale warto je znać, i to niezależnie od tego czy dopiero przygotowujesz się do egzaminu, czy już wykonujesz zawód tłumacza przysięgłego. Przypominam, że znajomość Kodeksu Tłumacza Przysięgłego obowiązuje na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Pełną  wersję  nowego KTP można pobrać ze stron Tepisu albo tutaj.

P.S. Na pocieszenie dodam, że tekst nowego Kodeksu czyta się zdecydowanie lepiej niż stary. Miłej lektury!

 

Zabezpieczone: Lekcja 1. Omówienie ‘WYROKU W SPRAWIE KARNEJ’ (dla słuchaczy bezpłatnego szkolenia)

sierpień 3, 2011 · Autor wpisu: · Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Tematyka: formalne zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych, lekcje bezpłatnego szkolenia on-line 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

« Poprzednia stronaNastępna strona »