Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Mamy nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, nowych członków i konsultantów. Szykują się zmiany :)

listopad 18, 2013 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

Zmienił się skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Zmiana dotyczy nie tylko jej członków i konsultantów, ale także jej przewodniczącego.

Przez ostatnie dwie kadencje przewodniczącym PKE był prof. dr hab. Jan Iluk  z  Uniwersytetu Śląskiego. Nowej, trzeciej kadencji, która potrwa do 2017 r. będzie przewodniczył dr Adam Szafrański, prawnik specjalizujący się w prawie energetycznym, adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW.

Warto wspomnieć, że nowy przewodniczący PKE  był kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego w Warszawie. Pełnił także funkcje w administracji publicznej jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz ekspert w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Jak wiadomo, Komisja składa się z 11 członków. Zanim przejdę do nazwisk, powiem parę słów kim są członkowie PKE, i kto ich wskazuje na to stanowisko.

Czterech członków Komisji to nauczyciele akademiccy zatrudnieni w szkołach wyższych na kierunku filologia – osoby te są wskazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W Komisji zasiada trzech tłumaczy przysięgłych, wskazywanych przez organizacje zrzeszające tłumaczy. Trzy  osoby są wskazywane  bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości. Minister właściwy do spraw pracy wskazuje jednego z członków Komisji.

Poniżej nowy skład PKE:

 1. Adam Szafrański
 2. Bolesław Cieślik
 3. Elżbieta Górska
 4. Małgorzata Tryuk
 5. Edyta Załubiniak
 6. Agata Oklińska
 7. Marek Kuźniak
 8. Liwiusz Laska
 9. Marcin Mach
 10. Janusz Poznański
 11. Artur Dariusz Kubacki

Należy także pamiętać, że w przeprowadzaniu egzaminu z określonego języka, oprócz członków Komisji  uczestniczą także konsultanci PKE. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości nie znajdziesz jednak nazwisk konsultantów PKE. Nazwiska te nie zostały podane do publicznej wiadomości. Pomimo tego, że konsultanci muszą spełniać wymagania określone dla członków Komisji, nie znalazłam ich nazwisk w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Visited 203 times, 1 visits today)

Komentarze