Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Ministerstwo Sprawiedliwości o zmianach w egzaminie na tłumacza przysięgłego

czerwiec 30, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Co na temat zmian w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego myśli Ministerstwo Sprawiedliwości?

Ministerstwo liczy się z dużo większym zainteresowaniem (egzaminem), zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy do egzaminu będą zapewne chciały przystąpić osoby, które nie spełniały do tej pory warunku wykształcenia i czekały nawet kilka lat – powiedziała Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.

Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Prawnej

Jak umiejscowić w Polsce wyrok rozwodowy wydany w UE?

czerwiec 29, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie, w USC 

Jak już wspominałam obecnie nie  ma obowiązku przeprowadzania postępowania ‘uznaniowego’ (delibacyjnego) w polskim sądzie. Można to załatwić bezpośrednio w USC (osobiście lub drogą korespondencyjną po wcześniejszym ustaleniu z wybranym USC) lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego odpowiedniej Ambasady.

Aby uzyskać wpis do polskich ksiąg stanu cywilnego rozwodu, który został orzeczony przez sąd jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po 2004 r., należy złożyć:

1. Odpis wyroku sądu w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce.

2. Zaświadczenie wydane przez sąd w jednym z państw członkowskich UE, zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada  2003 roku dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Zaświadczenie, o którym mowa znajduje się w załączniku I cytowanego Rozporządzenia. Zarówno Rozporządzenie jak i załączniki zostały przetłumaczone na wszystkie języki państw członkowskich UE. Nie ma konieczności tłumaczenia tego dokumentu.

3. Opatrzyć wyrok sądowy apostille – nie dotyczy to wyroków wydanych w Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luxemburgu, Portugalii i Włoszech, bowiem na mocy Konwencji Ateńskiej* dokumenty pochodzące z obiegu prawnego pomiędzy Polską a tymi państwami są zwolnione z wymogu legalizacji.

Opłata konsularna za dokonanie umiejscowienia za pośrednictwem urzędu konsularnego to około 48 euro.

* patrz art. 2 Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r.

We wpisie wykorzystano informacje podane na stronach internetowych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie

Ile czeka się na wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego?

czerwiec 28, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny 

To zależy od języka i liczby chętnych. Jeżeli to jest język angielski, to nie czeka się zbyt długo. W przypadku innych języków należy się uzbroić w cierpliwość.

Pierwszy egzamin z j. rosyjskiego,  z tego co mi wiadomo, odbył się w tym roku dopiero w maju. Ale tutaj nie ma reguły, bo tak jak napisałam, najpierw kompletuje się listę chętnych na egzamin z danego języka, a dopiero później wyznacza egzamin.

Po wysłaniu wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu, czekamy na informacje z ministerstwa o terminie egzaminu.  Warto pamiętać, że wpłatę za egzamin uiszczamy dopiero po wyznaczeniu terminu.

Jak czytać dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?

czerwiec 27, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w sądzie 

Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, pragnę poinformować, że Wydawnictwo C.H. Beck wydało w tym roku kolejną książkę prof. Berezowskiego pt. ‘Jak czytać i  rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?’.

Zważywszy na dwa różne systemy prawne i różne instytucje prawne książka ta poświęcona tłumaczeniu sądowemu będzie bardzo ciekawą lekturą dla wszystkich pasjonatów przekładu prawniczego.

Jeżeli na poważnie interesuje Cię tłumaczenie prawnicze, to książka ta jest właśnie dla Ciebie!

Na zaostrzenie apetytu parę ciekawostek z angielskiego prawniczego autorstwa Leszka Berezowskiego

Czy do tłumaczenia dokumentów trzeba mieć oryginał?

Chodzi o to, czy oddając dokumenty do tłumaczenia, musisz dostarczyć oryginały.

Nie, nie musisz dostarczać oryginałów. Możesz dostarczyć tłumaczowi przysięgłemu kopie lub przesłać skan dokumentu, także drogą elektroniczną.

Musisz mieć jednak świadomość, że tłumacz przysięgły zaznaczy na tłumaczeniu, że tłumaczył z oryginału, tylko wtedy, gdy mu taki oryginał przedstawisz – w pewnych sprawach ma to istotne znaczenie dla sądu.

Art. 18 par. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Dlaczego organizacje zawodowe tłumaczy nie płaczą?

czerwiec 25, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Pod artykułem w Gazecie Prawnej na temat otwarcia zawodu tłumacza przysięgłego pojawiło się kilkanaście komentarzy, min.:

Bolek – Dokładnie, i związki tłumaczy jakoś nie płaczą rzewnymi łzami jak adwokaci i radcy prawni że, im teraz ktoś chleb odbierze.

Tłumacz – Związki tłumaczy nie płaczą, bo takowych po prostu nie ma. Nie mamy żadnego naprawdę liczącego się ciała branżowego. Faktycznie zmiany to krok w dobrym kierunku, ale wszystkim chętnym szczerze polecam zapoznanie się ze stawkami urzedowymi za tłumaczenia. Śmiech na sali, zwłaszcza za ustne. A dlaczego uważam, że to krok w dobrym kierunku? A dlatego, że obecnie w branży tłumaczeniowej nie dzieje się dobrze i mam nadzieje, że po prostu będzie lepiej.

Renata Świgońska – Jak to nie mamy żadnego naprawdę liczącego się ciała branżowego? Ależ mamy! Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP) oraz Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Sądowych (TEPIS). To prawda, że te organizacje to tak naprawdę ‘garstka społeczników’, za którymi nie stoi potężne lobby i siła oddziaływania. Ale są i działają! A to,  że my, Polacy, mamy niestety potężny kłopot z organizowaniem się ‘na tak’, w imię czegoś, dla osiągnięcia czegoś, to już zupełnie inna sprawa…

Tłumacze języka migowego

czerwiec 24, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Tłumaczy języka migowego nie znajdziesz na ministerialnej liście tłumaczy przysięgłych. Przepisów Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi (art. 2.1 UZTP).

Gdzie szukać tłumaczy języka migowego?

Do laski marszałkowskiej wpłynął właśnie poselski projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się. Jeżeli projekt zostanie przyjęty osoby głuchonieme będą mogły skorzystać z tłumacza albo tłumacza przewodnika wybranego z rejestru prowadzonego przez wojewodę – więcej na ten temat w Gazecie Prawnej.

Tłumacz przysięgły w spółce?

czerwiec 23, 2011 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, wiedza prawnicza 

Większość tłumaczy przysięgłych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub zakłada spółkę cywilną. Przy okazji warto zaznaczyć, że spółka cywilna nie jest  typową spółką. To tylko umowa cywilnoprawna zawarta między wspólnikami.

Dzieje się tak chyba dlatego, że im prostsza forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności gospodarczej tym większa elastyczność  i  mniejszy formalizm związany z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem działalności.

A spółka partnerska? No właśnie, pomimo tego, że art. 88  Kodeksu spółek handlowych wyraźnie stanowi, że partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, nie spotkałam jeszcze spółki partnerskiej z udziałem tłumaczy przysięgłych.

Co decyduje, że wybieramy taką a nie inną formę prowadzenia działalności gospodarczej? Składa się na to wiele czynników. Spółka cywilna lub jawna jest najlepszą formą prawną, gdy wspólnikami są członkowie rodziny lub osoby, które współpracują ze sobą od lat – bardzo ważne są tutaj relacje osobiste.

Gdy myślimy jednak o prowadzeniu większej spółki, która miałaby dwóch lub więcej wspólników, których łączą wyłącznie interesy, należałoby rozważyć utworzenie spółki komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A jakie są różnice pomiędzy spółką komandytową i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

Obejrzyj video i posłuchaj, jakie są korzyści  i na czym polega przewaga w prowadzeniu spółki komandytowej (w porównaniu do sp. z o.o.).

Film został przygotowany przez Kancelarię Prawną PragmatIQ z Poznania.

Nowelizacja UZTP. Mój komentarz dla Gazety Prawnej

czerwiec 22, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Zostałam poproszona przez Gazetę Prawną o komentarz do nowelizacji Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tutaj artykuł na temat otwarcia zawodu tłumacza przysięgłego, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.

Wydobycie odpisów aktów stanu cywilnego

czerwiec 21, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie, w USC 

Zadzwonił do mnie adwokat, który jest teraz  pełnomocnikiem klientki  w postępowaniu spadkowym toczącym się przed sądem polskim.

Adwokat: Czy ma Pani może u siebie oryginał odpisu aktu małżeństwa (tutaj podaje dane osobowe klientki i numer w repertorium czynności tłumacza przysięgłego)

Ja:  ??? [zaniemówiłam]

Adwokat: Mam przed sobą tłumaczenie aktu, które Pani wykonała. Jest napisane, że tłumaczyła Pani z oryginału.

Ja: Jeżeli tak jest napisane, to znaczy, że widziałam oryginał dokumentu i na jego podstawie dokonałam tłumaczenia. Oryginału u siebie nie mam, i mieć nie mogę! Skąd w ogóle taki pomysł, że ja będę mieć oryginał dokumentu?

Adwokat: Klientka nie może znaleźć oryginału u siebie. Tłumaczenie robiła kilka lat temu i nie pamięta, czy czasem nie zostawiła odpisu aktu małżeństwa u Pani?

Ja: U mnie aktu małżeństwa nie zostawiła. Jeżeli tłumaczę z oryginału, to zawsze zwracam oryginał dokumentu klientowi wraz z tłumaczeniem. Zresztą klient poświadcza, że otrzymał z powrotem dokument w repertorium. Mam na to dowód!

Adwokat: A czy wie Pani może gdzie można uzyskać odpis amerykańskiego aktu małżeństwa? W Ambasadzie USA?

Ja:  Jeżeli ta Pani jest obywatelką Polski to można to załatwić przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie.

TO WARTO WIEDZIEĆ (i jedno i drugie)…

P.S. Po więcej informacji na temat wydobywania odpisów:

– amerykańskich aktów stanu cywilnego odsyłam na strony internetowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie

– polskich aktów stanu cywilnego odsyłam na strony internetowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie

Następna strona »