Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

kwiecień 29, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: dla studentów 

Ile zarabia tłumacz przysięgły w Kalifornii?

P.S.  Myślę, że gdyby umieścić podobny instruktaż na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, to z tej części ‘reklamówki’ w której będą prezentowane stawki urzędowe na tłumaczenia, trzeba by zrezygnować, żeby polskich kandydatów na tłumaczy przysięgłych nie odstraszyć od wykonywaniu zawodu.

Co trzeba zrobić aby zostać tłumaczem przysięgłym?

kwiecień 27, 2011 · Autor wpisu: · 30 komentarzy
Tematyka: dla studentów 

Na forum Prawnikow.pl znalazłam takie pytanie: Czy ktoś się orientuje, co trzeba ukończyć by być tłumaczem przysięgłym? Czy konieczne jest ukończenie anglistyki? Czy może jakieś zaświadczenie po uprzednio zdanym jakimś egzaminie? Uczę się angielskiego na poziomie advance. za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.

1. Co trzeba ukończyć aby być tłumaczem przysięgłym?
Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka (patrz art. 2 par. 1 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ).

2. Czy aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest ukończenie anglistyki?

Nie, Ustawa (patrz art. 2 par. 1) wprowadza możliwość ukończenia magisterskich studiów wyższych na innym kierunku niż filologia i studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia. Studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia to nowość, bowiem przed rokiem 2005 osoby, które nie miały wykształcenia filologicznego lub lingwistycznego nie mogły zostać tłumaczem przysięgłym, … i jeżeli w przyszłości myślisz o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, to zdecydowanie lepiej wybrać studia, na przykład, prawnicze, a następnie skończyć studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia.

3. Czy zaświadczenie po uprzednio zdanym egzaminie, na przykład Certificate of Proficiency in English, zwolni mnie z egzaminu na tłumacza przysięgłego?
Nie, żadne zaświadczenia nie zwalniają z obowiązkowego egzaminu na tłumacza przysięgłego.

[edit. 15.10.11]

Ad. 1 i Ad. 2 . UWAGA! Nie wszystkie informacje w powyższym wpisie są aktualne. Od 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Został zniesiony min. wymóg wykształcenia filologicznego (magisterskiego i podyplomowego). W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku kończenia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia. Poniżej aktualne brzmienie art.2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Więcej na  temat nowelizacji ustawy TUTAJ. Czytelnikom zainteresowanym studiami dla tłumaczy, polecam także wpis o 2,5 letnich studiach prawniczych dla tłumaczy – KLIKNIJ TUTAJ.

 

Czy załączać tłumaczenia do pozwów?

kwiecień 22, 2011 · Autor wpisu: · 15 komentarzy
Tematyka: pisma procesowe, w sądzie 

Jeden z czytelników zadał mi kiedyś pytanie: Czy mogę dołączyć dokumenty w języku obcym i przetłumaczyć je dopiero wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, czy tłumaczenie musi być od razu dołączone do pozwu (zakładam, że dokument jest załącznikiem do pozwu)?

W postępowaniu sądowym udział tłumacza w związku z koniecznością przetłumaczenia pism sądowych, zapoznania oskarżonego z treścią przeprowadzonego dowodu i przesłuchania świadków, którzy nie posługują się językiem polskim został unormowany w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Oprócz ogólnych unormowań kodeksowych istnieje szereg innych przepisów, które nakładają na obywateli obowiązek dokonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Przepisy te dotyczą głównie spraw urzędowych.

Tłumaczenie musi zostać od razu dołączone do pozwu. Dokumenty w języku obcym w postępowaniu sądowym muszą zostać przetłumaczone na język polski. Co więcej, tłumaczenie takie musi zostać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym razie sąd nie uwzględni dokumentu obcojęzycznego.

Wiele osób nie wie o tym, że tłumacz przysięgły nie ma obowiązku wykonywania tłumaczenia na podstawie oryginału dokumentu. Tłumaczenie może zostać wykonane na podstawie kopii. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism tłumacz przysięgły musi jednak stwierdzić, czy sporządził je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Warto także zwrócić uwagę, że w omawianym tutaj przypadku to powód (zleceniodawca) zleca tłumaczowi przysięgłemu wykonanie tłumaczenia, a nie sąd. W związku z tym wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustalać będzie umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym na wykonanie oznaczonego tłumaczenia, a stosowane stawki będą stawkami umownymi.

Stawki urzędowe za tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego obowiązują tylko w przypadku zleceń wykonywanych na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. Stawki urzędowe zostały szczegółowo przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Blog ‘nie tylko dla tłumaczy’

kwiecień 21, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Jak ważny jest język w prawie, wie każdy, kto się prawem zajmuje – myślę, że warto poświęcić zagadnieniom języka w prawie i prawa w języku osobny blog.

Chciałabym aby ten blog był miejscem spotkania prawników i tłumaczy, oraz osób zainteresowanych przekładem i językiem prawniczym.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o języku w prawie, o prawie w języku.

O blogu, na którym mogłabym się dzielić swoim doświadczeniem z pracy tłumacza sądowego myślałam już od dłuższego czasu. Będę tutaj pisać o tłumaczeniu z perspektywy prawnika i tłumacza przysięgłego (i mojego 15 letniego doświadczenia w zawodzie), o tłumaczeniu na sali sądowej, tłumaczeniu wyroków, pism procesowych, umów, o praktycznych aspektach związanych z tłumaczeniem prawniczym, oraz wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego.

Targetem tego bloga są pasjonaci przekładu prawniczego – prawnicy, tłumacze oraz osoby zamierzające w przyszłości zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego – wierzę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie.

Zapraszam serdecznie do lektury bloga i komentowania wpisów.