Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Co trzeba zrobić aby zostać tłumaczem przysięgłym?

kwiecień 27, 2011 · Autor wpisu: · 30 komentarzy
Tematyka: dla studentów 

Na forum Prawnikow.pl znalazłam takie pytanie: Czy ktoś się orientuje, co trzeba ukończyć by być tłumaczem przysięgłym? Czy konieczne jest ukończenie anglistyki? Czy może jakieś zaświadczenie po uprzednio zdanym jakimś egzaminie? Uczę się angielskiego na poziomie advance. za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.

1. Co trzeba ukończyć aby być tłumaczem przysięgłym?
Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy ukończyć magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka (patrz art. 2 par. 1 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ).

2. Czy aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest ukończenie anglistyki?

Nie, Ustawa (patrz art. 2 par. 1) wprowadza możliwość ukończenia magisterskich studiów wyższych na innym kierunku niż filologia i studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia. Studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia to nowość, bowiem przed rokiem 2005 osoby, które nie miały wykształcenia filologicznego lub lingwistycznego nie mogły zostać tłumaczem przysięgłym, … i jeżeli w przyszłości myślisz o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, to zdecydowanie lepiej wybrać studia, na przykład, prawnicze, a następnie skończyć studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia.

3. Czy zaświadczenie po uprzednio zdanym egzaminie, na przykład Certificate of Proficiency in English, zwolni mnie z egzaminu na tłumacza przysięgłego?
Nie, żadne zaświadczenia nie zwalniają z obowiązkowego egzaminu na tłumacza przysięgłego.

[edit. 15.10.11]

Ad. 1 i Ad. 2 . UWAGA! Nie wszystkie informacje w powyższym wpisie są aktualne. Od 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Został zniesiony min. wymóg wykształcenia filologicznego (magisterskiego i podyplomowego). W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku kończenia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia. Poniżej aktualne brzmienie art.2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Więcej na  temat nowelizacji ustawy TUTAJ. Czytelnikom zainteresowanym studiami dla tłumaczy, polecam także wpis o 2,5 letnich studiach prawniczych dla tłumaczy – KLIKNIJ TUTAJ.

 

(Visited 9 494 times, 3 visits today)

Komentarze