Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy tłumacz przysięgły może zakładać spółkę z o.o, czy tylko spółkę partnerską?

wrzesień 26, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp, wiedza prawnicza 

Szanowna Pani,
Chciałabym zasięgnąć u Pani informacji, czy tłumacz przysięgły może zakładać spółkę z o.o., czy tylko spółkę partnerską?
Dziękuję z góry za informację.
Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Czy tłumacz przysięgły to biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości?

wrzesień 24, 2012 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: ustawa UZTP, w sądzie, wiedza prawnicza, z życia TP 

Całkiem przez przypadek trafiłam ostatnio na strony internetowe tłumaczy przysięgłych z taką oto adnotacją w stopce – patrz poniżej:

*Tłumacz przysięgły to tłumacz zarejestrowany jako biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz uwzględniony na liście tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości dostępnej również w internecie: www.ms.gov.pl, zakładka tłumacze przysięgli, zakładka lista (w wyszukiwarce należy używać dużych i małych liter oraz polskich znaków).

Zauważyłam, że adnotacja ta jest powielana automatycznie (czytaj ‘bezrefleksyjnie’) przez innych tłumaczy. Dlatego postanowiłam  odnieść się do tych informacji u mnie na blogu.

Czy tłumacz przysięgły to biegły sądowy w Ministerstwie Sprawiedliwości???

Ani to biegły, a tym bardziej w Ministerstwie Sprawiedliwości.  Powyższe stwierdzenie jest niepoprawne i należy je sprostować. Listę biegłych sądowych prowadzą prezesi sądów okręgowych, a nie ministerstwo.

Co prawda w sądach pracownicy sekretariatów nagminnie zwracają się do przysięgłych, ‘pani biegła, to…’, pani biegła, tamto…’. Sędziom też się zdarza tytułować przysięgłych ‘per biegły’, ale trzeba im to wybaczyć. Nawet profesor, z którym miałam procedurę cywilną w 2007r., jak mówił na wykładzie o tłumaczach w kontekście art. 265 kodeksu postępowania cywilnego to też mówił o biegłych sądowych. Profesorowi nie wypadało zwracać uwagi, ale tłumaczom przysięgłym uwagę zwrócić trzeba.

Różnica między ‘biegłym’ a ‘przysięgłym’  jest zasadnicza. Osoba, która wykonuje zawód tłumacza przysięgłego musi poza tym wiedzieć, że ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004r. wprowadziła nowy zawód regulowany, mianowicie zawód tłumacza przysięgłego. Od momentu wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły biegłym sądowym już nie jest!!!

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 24 stycznia 2005r. czytamy: Na podstawie art. 157 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zarządza się, co następuje: § 1.1. Biegłych sądowych, zwanych dalej “biegłymi”, ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, zwany dalej “prezesem”.

Jak wiadomo, tłumacze przysięgli nie są obecnie ustanawiani przy sądzie okręgowym przez prezesa tego sądu. Cytowane przepisy rozporządzenia dotyczą tylko biegłych sądowych. W podobnej sytuacji byli tłumacze przysięgli, przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jako biegli sądowi tłumacze przysięgli byli ustanawiani arbitralnie  przez prezesów sądów wojewódzkich, a od 1999r. sądów okręgowych. Podstawą prawną ich funkcjonowania  było wtedy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Dotyczyło ono zarówno tłumaczy przysięgłych, jak i biegłych sądowych.

Prezes sądu okręgowego, który przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustanawiał określoną osobę tłumaczem przysięgłym bądź odmawiał takiego ustanowienia, działał w podwójnym charakterze: jako organ administracji sądowej ustanawiając tłumaczy przysięgłych “na potrzeby sądów” i jako organ administracji państwowej uprawniony z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie “uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć”, a konkretnie w przedmiocie wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.  Odmowa prezesa sądu okręgowego ustanowienia tłumaczem przysięgłym osoby ubiegającej się o wykonywanie tego zawodu – była decyzją administracyjną, na którą służyła /po wyczerpaniu toku instancji/ skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Od 27 stycznia 2005r.  tłumaczy przysięgłych obowiązuje tylko ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowej. Tłumacze przysięgli podlegają bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

Natomiast jeżeli chodzi o biegłych sądowych, to w związku z delegacją ustawową (patrz art. 157 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych) zostało wydane cytowane powyżej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z 24 stycznia 2005r.  W rozporządzeniu tym został określony tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnione przez nich czynności oraz sposób zwalniania ich z funkcji biegłego.

Tak więc, w obecnym stanie prawnym biegły sądowy i tłumacz przysięgły to dwie różne instytucje prawne. Podsumowując, przed wejściem w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie było egzaminów państwowych. Nie było ogólnopolskiej listy tłumaczy przysięgłych. W każdym sądzie okręgowym były osobne listy tłumaczy przysięgłych, którzy byli ustanawiani w drodze administracyjnej i podlegali bezpośrednio prezesowi tego sądu.

Zupełnie inna była wtedy ‘pozycja ustrojowa’ tłumacza przysięgłego. Obecnie tłumacze przysięgli podlegają bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a wydział, który zajmuje się ich sprawami funkcjonuje w ramach Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.  To co było przed 27 stycznia 2005r. to była zupełnie inna rzeczywistość. Rzeczywistość do której chyba nikt z nas nie chciałby już wrócić… (poza rewaloryzacją stawek za tłumaczenia poświadczone – wtedy była zapewniona w rozporządzeniu, w obecnym stanie prawnym leży ‘nietknięta’ od siedmiu lat) 🙁

 

 

Czy tłumaczenia dla urzędów i izb celnych wykonujemy również wg stawek rozporządzenia?

wrzesień 24, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy 

Dzień dobry Pani Renato,

Mam pytanie odnośnie wykonywania tłumaczeń dla urzędów i izb celnych – czy to również wg stawek z rozporządzenia? Czy można gdzieś znaleźć wykładnię prawną?

Dziękuję. Będę wdzięczna za pomoc.

Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Czy tłumacz przysięgły ma prawo poświadczać za zgodność z oryginałem kopii sporządzonych w języku polskim?

wrzesień 21, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Czy tłumacz przysięgły ma prawo poświadczać za zgodność z oryginałem kopii sporządzonych w języku polskim?

 

Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Jak obliczyć koszt tłumaczenia poświadczonego?

wrzesień 21, 2012 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy 

Pytania czytelniczki bloga: Może to dla Pani kwestie banalne, ale dla mnie to na razie czarna magia :). Jak obliczać należność za tłumaczenie? Dajmy na to, mamy dokument, który po przetłumaczeniu ma 1350 znaków (liczone ze spacjami). Z sądem, prokuraturą itp. sprawa jest w miarę jasna – 1350:1125=1,2, czyli mamy dwie strony razy stawka z rozporządzenia. I tej kwoty nie zaokrąglamy do pełnych złotych? Teraz weźmy klienta tzw. prywatnego czy firmę. Dla nich te 1350 znaków mamy dzielić przez 1125 czy przez 1500, czy może przez 1800? Słyszałam różne wersje. I czy stronę rozpoczętą również liczy się za całą? Czy są tu jakieś ustalone stawki, czy też mamy “wolną amerykankę”? Kiedy tłumaczenie można uznać za wykonane w “trybie ekspresowym”? Tu też można podwyższyć stawkę o 100%?

 

Dziękuję za pytanie.  Moją odpowiedź znajdzie Pani tutaj>>>

 

 

Jakie repertorium czynności tłumacza przysięgłego wybrać: elektroniczne czy papierowe?

wrzesień 21, 2012 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Jakie repertorium jest Pani zdaniem lepsze – elektroniczne czy papierowe?

Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Czy tekst nietłumaczony wlicza się do ogólnej ilości znaków?

wrzesień 20, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Według kodeksu tłumacza przysięgłego nie tłumaczy się adresu, jeżeli on nie jest częścią zdania. Czy zatem ten nietłumaczony adres wlicza się do ogólnej ilości znaków?

 

Dziękuję za pytanie.  Moją odpowiedź znajdzie Pani tutaj>>>

 

 

Jak profesjonalnie oszacować koszt tłumaczenia poświadczonego?

wrzesień 19, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Klient, zlecając tłumaczenie, pewnie chciałby wiedzieć z góry jaki będzie jego koszt. A my go obliczymy dopiero po ukończeniu tłumaczenia, na podstawie ilości znaków. Co zatem odpowiedzieć klientowi?

Dziękuję za pytanie.  Moją odpowiedź znajdzie Pani tutaj>>>

 

 

Jak obliczyć należność za kopię tłumaczenia poświadczonego dla klienta prywatnego?

wrzesień 18, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Jeżeli klient (prywatny, firma itp.) chce otrzymać tłumaczenie w kilku egzemplarzach, to jak obliczyć należność za kopię? Czy opłatę uzależnia się od ilości stron kopii tłumaczenia?
Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Zabezpieczone: Pobierz tłumaczenie (j.ang., j.niem.) pouczenia pokrzywdzonego i podejrzanego o podstawowych prawach i uprawnieniach [dla uczestników FORUM KTP]

wrzesień 17, 2012 · Autor wpisu: · Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Tematyka: na policji, vademecum tp 

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Następna strona »