Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy obywatel Rosji może zostać tłumaczem przysięgłym?

czerwiec 10, 2011 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: egzamin pisemny 

Dostałam wczoraj e-maila z takim zapytaniem:

Witam, mam takie pytanie odnośnie tłumaczy przysięgłych, czy osoba będąca obywatelem Rosji też może być tłumaczem przysięgłym? Wiem, że odnośnie Białorusi i Ukrainy taki przepis chyba się stosuje….

Tłumaczem przysięgłym w Polsce mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, a od 1 lipca 2011 r. także Konfederacji Szwajcarskiej.

A co z obywatelami Rosji, Ukrainy, Białorusi?

Gdzie jest mowa o tym, że obywatele tych państw mogą zostać tłumaczami przysięgłymi? Mowa o tym jest w art. 2.1 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego – tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która, na zasadach wzajemności, ma obywatelstwo innego państwa.

Zasada wzajemności oznacza, że obywatele tych państw, w których obywatele polscy są dopuszczani do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, mogą nabywać także uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce.

A co w przypadku, gdy w jakimś państwie zawód tłumacza przysięgłego nie jest zawodem regulowanym?

Są przecież kraje  gdzie tłumaczy sądowych powołuje się  ‘ad hoc’ do przetłumaczenia zeznań świadków w sądzie. Osoby takie zostają przybrane do wykonania tłumaczenia wyłącznie na podstawie obowiązującego w danym państwie kodeksu postępowania karnego lub kodeksu postępowania cywilnego – analogicznie do art. 204 polskiego k.p.k i art. 265 polskiego k.p.c. Do tłumaczy powołanych w ten sposób stosuje się odpowiednio przepisy o biegłych.

W takich przypadkach obowiązuje także zasada wzajemności. Obywatele państw, w których obywatele polscy mogą tłumaczyć w sądach, mogą starać się o uprawnienia tłumacza przysięgłego w Polsce.

A więc pomimo tego, że Rosja, Ukraina, Białoruś nie są państwami członkowskimi  Unii Europejskiej i EFTA a zawód tłumacza przysięgłego nie jest w tych państwach zawodem regulowanym, obywatele tych państw mogą zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce.

P.S. Kto udziela informacji o tym, czy w danym przypadku znajduje zastosowanie zasada wzajemności? Ministerstwo Sprawiedliwości po otrzymaniu wniosku od kandydata na tłumacza przysięgłego kontaktuje się w tej sprawie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które udziela odpowiednich informacji.

(Visited 2 179 times, 1 visits today)

Komentarze