Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Jak tłumaczyć tytuły ustaw na j.polski i na j.obcy?

marzec 25, 2021 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny, wiedza prawnicza 

Wiem z doświadczenia, że samodzielne tłumaczenie tytułów ustaw przysparza wiele problemów.

W praktyce tłumacze często korzystają z gotowców. Na rynku wydawniczym można bowiem nabyć tłumaczenia wielu polskich ustaw i kodeksów.

Trzeba jednak pamiętać, że tłumaczenie polskiego kodeksu/ustawy na j.obcy nie ma charakteru wiążącego.  Obowiązuje tylko ustawa. Przekład jest tylko przekładem.

Tłumaczenie aktu normatywnego  to zawsze czyjaś propozycja, lepsza lub gorsza. Idealnej wersji nie ma, a techniki z których korzysta tłumacz oraz sposób, w jaki dokonuje wyboru ekwiwalentów to zawsze jego indywidualy wybór, z którym można się zgodzić lub nie.

Konwencja jezyka docelowego

Jak tłumaczyć tytuły ustaw? Czy wyrazy w tytule ustawy tłumaczymy po kolei? A może kolejność jest obojętna? Czy są tutaj jakieś zasady? A jeżeli tak, to jakie?

Zasada jest taka, że przekładając tytuły ustaw należy uwzględnić konwencję języka docelowego. Przekład ma bowiem funkcjonować w świecie, w którym obowiązuje konwencja języka B.

Zasady tłumaczenia na j.obcy

W krajach anglosaskich przykładem konwencji jest umieszczanie w tytule ustawy tylko roku jej uchwalenia np. The Companies Act 2006.  W Polsce natomiast w tytule ustawy stosuje się pełne daty dzienne.

Tłumacząc tytuł ustawy na j.angielski najlepiej wprowadzić datę za pomocą przyimka ‘of,’ na przykład:

PL Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

EN The Accounting Act of September 29 1994.

Dodatkowo, gdy sporządzamy tłumaczenie poświadczone, należy dodać, że jest to ustawa polska. Warto także w kwadratowych nawiasach umieścić źródłowy tytuł ustawy:

The Polish Accounting Act of September 29 1994 [Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości]

Ogólna zasada jest taka, że tłumacząc tytuł ustawy na j.angielski dostosowujemy się do konwencji anglosaskiej, czyli:

 • odwracamy szyk wyrazów
 • eliminujemy z niego przyimki
 • wszystkie rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki i zaimki piszemy dużą literą

Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Niektóre polskie ustawy mają bowiem bardzo długie tytuły. W takim przypadku tłumaczymy: the Act on [tytuł] of [data].

Zasady tłumaczenia na j.polski

Gdy z kolei  tłumaczymy tytuł angielskiej/niemieckiej ustawy na j.polski, to dostosowujemy przekład do konwencji obowiązującej w j.polskim.

W Polsce konwencję dla polskich aktów normatywnych wyznaczają ‘Zasady techniki prawodawczej’, które określają reguły konstruowania aktów normatywnych przez legislatorów. Poniżej paragraf 16  Zasad techniki prawodawczej.

[Konstrukcja tytułu ustawy]

W tytule ustawy w oddzielnych wierszach zamieszcza się:

 • oznaczenie rodzaju aktu;
 • datę ustawy;
 • ogólne określenie przedmiotu ustawy

Zasada jest więc taka, że datę w tytule polskiej ustawy umieszcza się przed określeniem jej przedmiotu, na przykład:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W Niemczech natomiast obowiązuje inna konwencja. Datę w tytule niemieckiej ustawy umieszcza się po określeniu jej przedmiotu:

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010

Przekładając tytuł  ustawy na j.polski lub j.niemiecki, tłumacz musi pamiętać o zmianie konwencji.  Jak już wspomniałam wcześniej, w tytule ustawy należy uwzględnić konwencję języka docelowego. Przekład ma bowiem funkcjonować w świecie, w którym obowiązuje konwencja języka B.

Na zakończenie, tytułem ciekawostki,  warto dodać, że w Niemczech tytuł ustawy może występować w trzech postaciach: pełnego tytułu, tytułu skróconego oraz skrótu. Pełna postać tytułu jest obligatoryjnym elementem tekstu każdej niemieckiej ustawy, skrócone tytuły tworzy się z myślą o powoływaniu danego aktu w innych aktach, zaś skróty – z myślą o powoływaniu danego aktu w bazach danych, piśmiennictwie prawniczym i w orzecznictwie sądowym.

……

Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

A. Malinowski, Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa, 2020

B. Kwiatkowska, G.Wierczyński, (tłum.), Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej, Gdańsk, 2016

L.Berezowski, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego, Warszawa, 2018

 

Jak tłumaczyć nazwy miejscowości?

Tłumaczenie poświadczone nazw własnych może przyprawić o zawrót głowy, szczególnie gdy chodzi o nazwy miejscowości, które w dokumentach spotykamy na każdym kroku. Niby jest reguła, ale od reguły są wyjątki.

Reguła jest taka, że nazw miejscowości nie tłumaczymy. Zostawiamy je w brzmieniu oryginalnym, ale jeżeli istnieje ich OFICJALNY ODPOWIEDNIK W JĘZYKU DOCELOWYM, używamy go, czyli:

Warszawę będziemy w tekście dokumentu tłumaczyć na j.niemiecki jako Warschau, na przykład:  Seit 25 Jahren wohne ich in Warschau,

ale…

w przypadku tłumaczenia danych teleadresowych , co do zasady,Warszawy nie tłumaczymy, zarówno na j.angielski, jak i j.niemiecki – zostawiamy ją w brzmieniu oryginalnym (kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego)

Jan Nowak

ul. Marszałkowska 56

00-876 Warszawa

A co ze stosowaniem pozostałych niemieckich odpowiedników polskich miejscowości? Tutaj trzeba zachować ostrożność.

Przykładowo, większość polskich miast, miasteczek, a nawet wiosek na Górnym i Dolnym Śląsku ma swoje odpowiedniki w j.niemieckim, co jest związane ze skomplikowaną historią stosunków polsko-niemieckich.

Breslau, Kattowitz, Pless mają swoje niemieckie nazwy, bo były kiedyś miastami niemieckimi, ale dzisiaj Wrocław, Katowice i Pszczyna to miasta polskie, dlatego tłumacząc aktualne dokumenty na j.niemiecki zostawiamy je w brzmieniu oryginalnym.

To co możemy ewentualnie zrobić, to w kwadratowym nawiasie wstawić tę historyczną nazwę w naszym tłumaczeniu na j.niemiecki, czyli:

Wrocław [Breslau]

Katowice [Kattowitz]

Pszczyna [Pless]

A co z j.angielskim? Tutaj sprawa wydaje się dużo prostsza.

Zacznijmy od Warszawy. Stolica Polski jako jedyne miasto w Polsce posiada odpowiednik swojej nazwy w j.angielskim. Odpowiednik ten jest powszechnie znany w krajach anglosaskich. Dlatego w tłumaczeniu z j.polskiego na j.angielski Warszawę przetłumaczymy jako Warsaw.

Pozostałe miasta w tłumaczeniu z j.polskiego na j.angielski zostawiamy w brzmieniu oryginalnym – czyli zgodnie z obowiązującą regułą.

Pamietajmy jednak, że gdy Warszawa występuje w zestawieniach, na przykład w nazwie dzielnicy Warszawa Śródmieście, to Warszawy na j.angielski lub j.niemiecki tłumaczyć nie będziemy, czyli przykładowo pełną nazwę:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

przetłumaczymy:

District Court for Warszawa-Śródmieście in Warsaw [Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie]

Regionalgericht für Warszawa-Śródmieście in Warschau [Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie]

I na koniec. Zawsze pamiętamy, że przy szukaniu odpowiedników nazw miejscowości korzystamy z publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Tłumaczenie stopni i tytułów naukowych w dokumentach szkolnych

styczeń 10, 2021 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: dla początkujących, egzamin pisemny 

Dokumenty szkolne, jak świadectwa, dyplomy oraz suplementy do dyplomów często pojawiają się w praktyce zawodowej tłumacza przysięgłego.

Może merytorycznie nie są najtrudniejsze, ale jest wiele szczegółów, w tym także kwestie poprawnego sporządzenia tego dokumentu od strony formalnej, które sprawiają, że tłumaczenie banalnego świadectwa może być wyzwaniem, szczególnie dla początkującego tłumacza przysięgłego.

Jednym z wyzwań może być tłumaczenie stopni i tytułów naukowych oraz zawodowych.

W Polsce stopniami naukowymi jest doktor i doktor habilitowany. Tytułem naukowym jest tylko tytuł profesora. Magister, licencjat, inżynier, o czym warto pamiętać, to tytuły zawodowe.

Jeżeli chodzi o tłumaczenie, to zasada jest taka, że stopnie naukowe i tytuły zawodowe pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd.

Należy podkreślić, że samo wykonanie tłumaczenia u tłumacza przysięgłego nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają bowiem właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia.

Tłumacz przysięgły nie ma uprawnień do przyrównywania tytułów zawodowych lub stopni naukowych nadanych za granicą do tytułów i stopni nadawanych w Polsce. Byłoby to bowiem formą uznania ich równoważności, a do tego, jak już wspomniałam, uprawnione są odpowiednie instytucje.

Jak już wspomniałam, stopni naukowych i tytułów zawodowych nie tłumaczymy. Dla celów informacyjnych możemy je przetłumaczyć i zapisać kursywą w kwadratowym nawiasie.

Poniżej  przykładowe tłumaczenia z j.niemieckiego i j. angielskiego:

 Dr. [doktor] Eva Mischner

Univ.-Prof.Dr [profesor uniwersytecki doktor]

John Carpenter, PhD [doktor]

INTERPUNKCJA – stopnie i tytuły

Polska interpunkcja lubi zaskakiwać i nie wszystko jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Poniżej garść praktycznych zasad, które mogą się przydać, także na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Niemiecki skrót od stopnia naukowego doktor jest zawsze z kropką, na przykład Dr. Eva Mischner. Tłumacząc dokument na j.polski zostawiamy tak, jak jest w oryginale, z ewentualną uwagą w kwadratowym nawiasie, czyli Dr. [doktor] Eva Mischner

A jak to wygląda w przypadku j.polskiego?

W przypadku polskiego skrótu ‘dr’ kropki nie stawiamy wtedy, gdy występuje w mianowniku l. pojedynczej.

Przykład: Dr Jan Kowalski otrzymał wyróżnienie.

Natomiast po skrócie ‘dr’ w przypadkach innych niż mianownik l. pojedynczej stawiamy kropkę lub dopisujemy końcówkę, czyli napiszemy:

Dawno nie widziałem dr. Jana Kowalskiego (dra Jana Kowalskiego)

UWAGA! Nie stawiamy jednak kropki, gdy skrót ‘dr’ odnosi się do kobiet, ponieważ doktor jest w rodzaju żeńskim nieodmienny.

Mając więc do czynienia z kobietą, nie odmieniamy stopnia naukowego i piszemy: Dawno nie widziałem dr Janiny Kowalskiej

EGZAMIN NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Dokumenty szkolne na egzaminie na tłumacza nie występują. Przynajmniej do tej pory się nie pojawiały w angielskiej i niemieckiej grupie językowej.

Pomimo to warto sobie przejrzeć przed egzaminem te dokumenty i propozycje ich tłumaczeń wraz z opisem formalnym. Przykłady tłumaczenia poświadczonego z i na j.niemiecki można znaleźć w książce prof. A.D.Kubackiego: Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Co się zmieniło w kryteriach oceny na egzaminie na tłumacza przysięgłego?

luty 28, 2020 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny, egzamin ustny 

Po 13 latach od wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, która wprowadziła obowiązek zdawania egzaminu zawodowego, zmodyfikowane zostały kryteria oceny tłumaczeń.

Podstawa prawna

Podstawą modyfikacji jest rozporządzenie z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2018 r. poz.2138), które weszło w życie 29 listopada 2018 r. 

Jak podkreśla członek komisji egzaminacyjnej, prof. A.D. Kubacki, nowela rozporządzenia powstała głównie dzięki staraniom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz pracom Zespołu do Przeglądu i Oceny Funkcjonowania Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego.*

Co się zmieniło?

Należy podkreślić, że modyfikacja kryteriów oceny dotyczy zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego. Do dotychczas obowiązujących kryteriów wprowadzona została:

 1. osobna ocena umiejętności językowych i translacyjnych,
 1. pojęcie błędu krytycznego.

Dodatkowo, rozporządzenie doprecyzowało i rozszerzyło zestaw pomocy, z których kandydat może korzystać podczas egzaminu. Podczas  części pisemnej, kandydat nie może korzystać z materiałów pomocniczych, z wyjątkiem przyniesionych przez siebie słowników, glosariuszy, leksykonów i encyklopedii w postaci papierowej. Natomiast na egzaminie ustnym, ustawodawca wprowadził zakaz korzystania z jakichkolwiek pomocy.

Doprecyzowany został także czas potrzebny na zapoznanie się z tekstami przed rozpoczęciem tłumaczenia a vista.  Obecnie kandydat otrzymuje 2 minuty na przeczytanie tekstów do tłumaczenia a vista. Przypominam, że na egzaminie ustnym teksty do tłumaczenia a vista są wręczane kandydatowi bezpośrednio przed tłumaczeniem

Dlaczego wart zapoznać się z nowymi kryteriami oceny?

Pomimo, że modyfikacja kryteriów oceny na egzaminie na tłumacza przysięgłego nie ma charakteru rewolucyjnego uważam, że warto, aby kandydaci na tłumaczy przysięgłych poznali, w jaki sposób ich tłumaczenia będą oceniane.  Dzięki temu będą mogli opracować bardziej skuteczną strategię przygotowania się do egzaminu.

—————————-

*A.D.Kubacki, Zmodyfikowane kryteria oceny egzaminu na tłumacza przysięgłego w Polsce [w:]  ‘Biuletyn LST” 1 (5), Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin 2019, str. 9-10

W Nowym Roku wracam do blogowania

styczeń 27, 2020 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny, egzamin ustny 

Nowy Rok to nowy początek.

Po przerwie,  wracam do blogowania. Przez ostatni czas sporo się działo w kontekście organizacji i przebiegu egzaminu. Myślę tutaj o modyfikacji kryteriów oceny – wprowadzeniu osobnej oceny umiejętności językowych i translacyjnych oraz kategorii błędu krytycznego*.

Dla tłumaczy przygotowujących się do egzaminu zawodowego to zmiany istotne. Znajomość nowych kryteriów oceny pozwala bowiem opracować bardziej skuteczną strategię przygotowania do egzaminu.

Wkrótce napiszę więcej o tym, na co zwrócić uwagę w przygotowaniach,  po zmianie kryteriów oceny.

——

* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U.z 2018 r. poz. 2138)

Od czego zacząć przygotowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego j. ang. i j.niem.?

Od czego powinieneś zacząć, gdy na poważnie zaczynasz się przygotowywać do egzaminu na tłumacza przysięgłego? No cóż, dużo osób zaczyna od kompletowania odpowiedniej bibliografii.

Odpowiednie publikacje są ważne, ale dużo ważniejsze jest, wg mnie,  mieć na bieżąco kontakt z grupą osób, która się do tego egzaminu aktywnie przygotowuje.

Aby umożliwić wzajemne wsparcie kandydatom, założyłam dwa lata temu specjalną grupę na Facebooku. W grupie tej są kandydaci na tłumaczy przysięgłych j. angielskiego i j.niemieckiego, którzy aktywnie wspierają się w procesie przygotowania do egzaminu zawodowego. Jest to najliczniejsza i najbardziej aktywna tego rodzaju grupa na Facebooku. Grupa jest przeznaczona wyłącznie dla kandydatów na  tłumaczy przysięgłych  j. angielskiego i j.niemieckiego.

W grupie ‘Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego – j.ang. i j.niem.’:

 • znajdziesz  relacje członków grupy, z sesji egzaminacyjnych, które na bieżąco odbywają się w ministerstwie sprawiedliwości,
 • będziesz mógł nawiązać kontakt z tymi, którzy właśnie wrócili z ministerialnego egzaminu,
 • uzyskasz informacje o tekstach egzaminacyjnych, które pojawiły się ostatnio zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym,
 • znajdziesz tam także innych tłumaczy, który podobnie jak Ty, szukają kogoś do wspólnych ćwiczeń translacyjnych.

Zapraszam serdecznie do naszej grupy na Facebooku* – KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA! *Dotyczy TYLKO tłumaczy j. angielskiego i j.niemieckiego

Dostałam z ministerstwa zawiadomienie o terminie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Czy mogę pomimo to zrezygnować z podejścia?

sierpień 13, 2018 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: dla początkujących, dla studentów, egzamin pisemny 

Poniższy scenariusz powtarza się dość często:

Tłumacz chce przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Pełen entuzjazmu pobiera formularz ze strony ministerstwa sprawiedliwości i wysyła wniosek. Po kilku miesiącach entuzjazm maleje, a w jego miejsce pojawiają się u tłumacza coraz większe wątpliwości. Przypominam, że okres oczekiwania na termin egzaminu jest ruchomy i uzależniony od języka oraz liczby chętnych.

Któregoś pięknego dnia otrzymuje jednak list z ministerstwa z terminem egzaminu oraz prośbą o wpłatę opłaty egzaminacyjnej w wysokości 800 zł. I wtedy ma najczęściej miejsce ‘nadzwyczajna zmiana okoliczności życiowych’. Tłumacz decyduje się jednak do egzaminu TYM RAZEM nie podchodzić. Pojawiają się jednak pytania: Co zrobić z tym ‘zaproszeniem z ministerstwa’ na egzamin i prośbą o wpłatę 800 zł. Czy można tak po prostu na egzamin zawodowy nie iść? Czy należy do ministerstwa dzwonić lub pisać w tej sprawie?

Odpowiem tak. Nie masz obowiązku ani dzwonić, ani pisać do ministerstwa z usprawiedliwieniem. Jeżeli nie chcesz w zaproponowanym Ci terminie przystąpić do egzaminu, to po prostu nie płacisz opłaty egzaminacyjnej w wysokości 800 zł i jest to równoznaczne z Twoją rezygnacją.

Warto abyś jednak  wiedział, że co najmniej 1/3 zawiadomień z terminami egzaminów wysyłanych z ministerstwa do kandydatów jest nieopłacana, czyli 1/3 kandydatów rezygnuje z podejścia.  Czy ta tendencja jest pozytywna? Nie! Dlaczego? Dlatego, że duża liczba rezygnacji wydłuża okres oczekiwania na kolejne terminy tłumaczom, którzy rzeczywiście, na poważnie są zainteresowani jak najszybszym wyznaczeniem terminu egzaminu.

Dlatego decydując się na wysyłkę wniosku o wyznaczenie terminu, staraj się, aby to była decyzja przemyślana. Prawo do rezygnacji masz, ale rób to z głową!

Jak się zapisać na kurs mentorski online przygotowujący do egzaminu zawodowego na tłumacza przysięgłego

Szanowna Pani Renato,

od dawna śledzę Pani bloga i już jakiś czas temu dopytywałam o termin kolejnego kursu mentorskiego.  Zgodnie z zaleceniem wpisałam się na listę oczekujących.  Z jednego z Pani wpisów w sieci wiem, że planuje Pani takowy kurs na jesieni.

Czy może wiadomo już kiedy się on rozpocznie? Czy mam szansę wziąć w nim udział,  czy nie jestem zbyt daleko na liście chętnych? 🙂

Chciałam zaplanować sobie pracę w tym zakresie w nadchodzącym roku szkolnym, wiem, że potrzebuję w tym zakresie mentora – będę zatem zobowiązana za odpowiedź.

Planuję rozpoczęcie mojego rocznego kursu online przygotowującego do egzaminu na tłumacza przysięgłego w październiku. Lista, na którą się Pani wpisała, to LISTA OSÓB ZAINTERESOWANYCH, które w pierwszej kolejności otrzymają informację o zapisach.

Zapisy na kurs się jeszcze nie rozpoczęły. Odbędą się we wrześniu i potrwają ok. tygodnia. Proszę pilnować mojej korespondencji do subskrybentów, ponieważ nie umieszczam info o zapisach na blogu. Wysyłam zaproszenie na kurs tylko moim subskrybentom , bo jak już wspominałam kurs mentorski ma charakter zamknięty. Aby zapisać się na listę osób oczekujących, proszę wypełnić poniższy formularz.

Jak to możliwe, że tłumaczka przysięgła ma taki fatalny akcent?

sierpień 16, 2017 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny, przygotowania do egzaminu 

‘…U mnie na osiedlu jest taka jedna przysięgła. Jak usłyszałam, jak ta kobieta mówi po angielsku, to się załamałam. Nauczycielka w podstawówce mojego syna ma lepszy akcent, niż ona. Żenada! Słyszałam, że trudno jest zrobić sobie przysięgłego, ale bez przesady. Przez kilka lat mieszkałam w Anglii i zaczynam się zastanawiać, czy nie spróbować. Co Pani myśli?  Po angielsku mówię bardzo dobrze, i mam bardzo dobry akcent. Poradziłabym sobie?

Może zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czy tłumacz przysięgły musi mieć ‘wzorowy akcent’. Oczywiście,  że bardzo dobrze jak ma dobrą wymowę i intonację, ale znam osobiście kilku świetnych  tłumaczy, którzy w j. obcym mówią słabo. Lepiej się ich czyta, niż słucha.

Jak to możliwe? Oprócz braku treningu i kontaktu z żywym językiem mówionym, to często kwestia osobowości. Wśród tłumaczy jest naprawdę dużo osób, które nie  mają tego, co potocznie nazywamy ‘gadanym’, i to zarówno w j. obcym, jak i polskim. To często kwestia osobowości.

Przeciętny tłumacz pisemny większość czasu  spędza w domu, przed komputerem. Z ludźmi spotyka się rzadko. Small-tak i udzielanie się towarzysko nie jest jego mocną stroną. To w większości introwertycy, którzy decydując się na specjalizację pisemną, są świadomi odosobnienia, w jakim przyjdzie im pracować, i postrzegają to jako PLUS. Mało mówią, dużo czytają.  Świetnie piszą i bardzo dobrze radzą sobie z internetowym researchem. Często mają umiejętności copywriterskie i redaktorskie.

Na egzaminie na tłumacza przysięgłego jest, co prawda, bardzo trudny egzamin ustny, ale praktyka zawodowa tłumaczy przysięgłych nie pozostawia złudzeń. Tłumaczenia ustne  to  ok. 5-10% zleceń, zależnie od miejscowości, w której tłumacz żyje i pracuje.  Co więcej, ci z nas którzy ustnie tłumaczyć nie lubią,  mogą w trakcie praktyki zawodowej ograniczyć się do przyjmowania zleceń pisemnych. Nie dotyczy to oczywiście  tłumaczeń ustnych dla sądów i urzędów, których , co do zasady, odrzucać nie można.

Czy w Pani przypadku warto się przygotowywać do egzaminu? Pani Joanno, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałabym najpierw zobaczyć, jak Pani pisze i parafrazuje teksty. Musiałabym także sprawdzić Pani umiejętności z zakresu ‘Reading Comprehension’ tekstów specjalistycznych z zakresu prawa. Później porozmawiałybyśmy o błędach  w Pani  tłumaczeniach. Dopiero na samym końcu, posłuchałabym Pani akcentu i wymowy. Na egzaminie ustnym można bowiem  z tego tytułu uzyskać maksymalnie 20 pkt na na 200 możliwych.

Podsumowując, piękna wymowa i intonacja to przysłowiowa ‘wisienka na torcie’, podobnie jak  ‘savoir-vivre’ w relacjach międzyludzkich.  Ułatwia życie.  Wspaniale jeżeli jest.  Jego brak utrudnia komunikację,  ale jej nie przekreśla 😉

Kiedy odbywają się egzaminy na tłumacza przysięgłego?

czerwiec 30, 2017 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: dla początkujących, egzamin pisemny 

Brak terminarza

Kiedy odbywają się egzaminy na tłumacza przysięgłego to  trudne pytanie.  W przypadku tego egzaminu nie ma bowiem stałych terminów, które są ustalane na początku roku. Terminy te nie są  podawane wcześniej do publicznej wiadomości, tak jak jest to chociażby, w  Ministerstwie Finansów, w przypadku egzaminu na doradcę podatkowego.

Częstotliwość

W przypadku j.angielskiego i j.niemieckiego egzaminy odbywają się średnio 2-3 razy w roku. Ich częstotliwość zależy od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu.  Dopiero po otrzymaniu wniosków od kandydatów, ustalane są w ministerstwie terminy dla poszczególnych grup językowych.

Wyślij wniosek – nie poniesiesz konsekwencji

Jeżeli więc chcesz przystąpić do egzaminu, wyślij do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na TP. Wysyłając wniosek, nie płacisz jeszcze za egzamin. Za egzamin będziesz mógł zapłacić dopiero wtedy, gdy otrzymasz  z ministerstwa informację  o wyznaczonym terminie egzaminu. Jeżeli jednak ostatecznie zrezygnujesz z przystępowania do egzaminu i nie dokonasz opłaty, nie poniesiesz konsekwencji.

 

Następna strona »