Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy i kiedy dokumenty w formie elektronicznej należy traktować jako oryginały?

Dostałam w tamtym tygodniu zapytanie od czytelniczki bloga dotyczące formy elektronicznej dokumentów w kontekście tłumaczenia poświadczonego. Poniżej treść e-maila:

Pani Renato,

Krajowy Rejestr Sądowy wydaje teraz wyciągi, zaświadczenia i odpisy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, ale moc dokumentów urzędowych była do tej pory zastrzeżona dla formy papierowej. Od nowego roku moc taką będą miały też wydruki internetowe. Jak opisać taki dokument, że wykonane z oryginału? z wydruku internetowego? z tekstu niesygnowanego?

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2011 r. Nr.144, poz.851) , o której wspomina czytelniczka weszła w życie 1 stycznia 2012r.  Wprowadziła ona wiele zmian w zakresie pozyskiwania informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestracji przedsiębiorców.

Nas interesuje zmiana w artykule 4 ust. 3, pkt 3, mianowicie: Centralna Informacja wydaje odpisy i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Nowelizacja tego artykułu zrównała moc wszystkich dokumentów, zarówno tych wydawanych w formie papierowej jak i elektronicznej. W obecnym stanie prawnym, zarówno jedne jak i drugie dokumenty mają jednakową moc dokumentu urzędowego (odnośnie dokumentów urzędowych patrz art. 244 k.p.c.)

Przed 1 stycznia 2012r.  odpisy, wyciągi, zaświadczenia czy informacje wydawane przez CI KRS miały moc dokumentów urzędowych, tylko wtedy gdy były wydawane w formie papierowej. Dokumenty elektroniczne nie były zaś akceptowane jako dokumenty urzędowe, a jedynie jako dokumenty prywatne.

Jak opisać taki dokument, że wykonane z oryginału? z wydruku internetowego? z tekstu niesygnowanego? – pyta  czytelniczka

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 19 ‘kodeksu tłumacza przysięgłego’, mianowicie, oryginał różni się od kopii wykonanej sposobem technicznym, takiej jak kserokopia, wydruk skanu lub wydruk z faksu, które są traktowane jako teksty niesygnowane. Na równi z oryginałem traktuje się niesygnowany wydruk, jeśli z przepisów prawa wynika, że nie wymaga on podpisu, ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego.

Jeżeli wydruk niesygnowany, który nie wymaga podpisu, ponieważ pochodzi z systemu teleinformatycznego jest traktowany na równi z oryginałem, to tym bardziej odpisy w formie elektronicznej  można traktować jako oryginały. Pragnę jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko sytuacji gdy zastosowanie  wydruku internetowego odzwierciedlającego dokument elektroniczny zamiast tradycyjnej formy papierowej dokumentu jest regulowane przez przepisy prawa.

Reasumując, zarówno odpisy jak i zaświadczenia w formie elektronicznej wydawane przez KRS można traktować jak oryginały.

P.S. Osobom zainteresowanym tematem e-dokumentów polecam lekturę dwóch artykułów opublikowanych w Kwartalniku Informacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości  Na wokandzie 2(5)/2011 :

  • ‘E-dokument dowodem w k.p.c. – przegląd obowiązujących przepisów’ autorstwa mec. Bereniki Kaczmarek-Templin, (str. 36-39)
  • ‘Wyzwanie ‘elektronicznej’ współczesności czyli projekt nowej definicji dokumentu w Kodeksie cywilnym’, autorstwo dr Dariusz Szostek (str. 33-35)

 

(Visited 3 041 times, 2 visits today)

Komentarze