Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Pozostałe zmiany w zawodzie tłumacza przysięgłego – projekt deregulacyjny III transza

czerwiec 21, 2013 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: deregulacja zawodu 

Poniżej umieściłam fragment uzasadnienia do projektu ustawy deregulacyjnej III transza, które znajduje się na stronie MS. Uzasadnienie dotyczy projektu zmian w dostępie i wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych.

Proponuje się zniesienie obowiązku ukończenia wyższych studiów magisterskich przez osobę ubiegającą się o prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego i pozostawienie wymogu wykształcenia średniego. Zdaniem projektodawców tłumacze przysięgli, wykonując swoje czynności, nie muszą dokonywać naukowych analiz, stąd wystarczające jest wykształcenie średnie, jako umożliwiające do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Przewiduje się zniesienie obowiązku corocznego publikowania listy tłumaczy przysięgłych w formie papierowej. Baza danych zawierająca informacje takie jak w publikowanej liście jest dostępna on-line na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest ona aktualizowana codziennie, po otrzymaniu odpowiednich informacji od tłumaczy przysięgłych, podczas gdy dane zamieszczone na drukowanej liście są często nieaktualne już w dniu jej publikacji. Zatem zachowanie papierowej formy listy jest kosztownym archaizmem, z którego należy zrezygnować.

Kolejną proponowaną zmianą jest dopuszczenie zawieszenia tłumacza przysięgłego w wykonywaniu czynności na jego wniosek. Często zdarza się, że tłumacz nie może wykonywać czynności przez dłuższy czas za względu na wyjazd, chorobę lub z innych przyczyn. Wskazane jest umożliwienie mu zawieszenia działalności na jego wniosek. W ten sposób na liście tłumaczy przysięgłych będą opublikowane dane tłumaczy, faktycznie wykonujących zawód, co ułatwi dostęp do usług tłumaczeniowych klientom, w tym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W zakresie odpowiedzialności zawodowej proponuje się penalizację naruszenia obowiązku aktualizacji danych osobowych tłumacza przysięgłego w przypadku ich zmiany. Obecnie wielu tłumaczy lekceważy ten obowiązek. W rezultacie lista tłumaczy przysięgłych zawiera wiele nieaktualnych danych, co utrudnia kontakt z nimi i jest zaprzeczeniem idei tej listy.

Ponadto proponuje się wprowadzenie kary pieniężnej, którą mogłaby nałożyć Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. W obecnym katalogu kar brakuje sankcji pomiędzy niewywołującymi realnych dolegliwości upomnieniami i naganą a bardzo poważnymi zawieszeniem w czynnościach i pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu. Dolegliwość powodowana umiarkowaną karą pieniężną będzie miała zatem pożądane działania represyjne, a także spełni funkcję ogólnoprewencyjną.

(Visited 170 times, 1 visits today)

Komentarze