Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych

Czerwiec 4, 2011 · Autor wpisu: · 5 komentarzy
Tematyka: w administracji publicznej, w sądzie 

Ile zarobi tłumacz przysięgły w sądzie? Różnie, są tacy którzy nie zarobią nic.

Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego i wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, która jest ogólnie dostępna w Internecie nie daje gwarancji, że TP dostanie zlecenie z sądu, prokuratury i Policji.

Tłumacze przysięgli nie są pracownikami sądów, prokuratury i Policji w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, mianowicie pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Podkreślam to, ponieważ często spotykam się z niezrozumieniem instytucji tłumacza przysięgłego. Oto niektóre z pytań od ‘zdezorientowanych obywateli’: Dlaczego w Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma tłumacza przysięgłego? Powinien być na miejscu. Skandal! Dajcie spokój, żeby w sądzie nie było tłumacza przysięgłego? Sąd powinien zatrudnić tłumacza przysięgłego! Dlaczego w sekretariacie tego Wydziału nie pracuje tłumacz przysięgły, przecież tu jest tyle pracy?

A teraz a propos stawek sądowych, albo trafniej stawek urzędowych.

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1)  za stronę tłumaczenia na język polski:

a)  z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 23 zł,

b)  z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 24,77 zł,

c)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 30,07 zł.

d)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 33,61 zł;

2)  za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a)  na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 30,07 zł,

b)  na inny język europejski i na język łaciński – 35,38 zł,

c)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 40,69 zł,

d)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 49,54 zł.

2. (1) Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.

§ 6. 1. (2) Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.

Powyższych stawek nie stosuje się (obligatoryjnie) do tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych i firm. Zgodnie z art. 16. 1. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia.

(Visited 2 855 times, 1 visits today)

Komentarze