Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy tłumacz przysięgły może sam sobie poświadczyć tłumaczenie?

wrzesień 7, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: wiedza prawnicza 

W tamtym tygodniu dostałam od jednej z czytelniczek e-maila z ciekawym zapytaniem. W podobnej sytuacji może się znaleźć każdy tłumacz przysięgły, dlatego postanowiłam omówić tą kwestię na blogu.

Witam Panią,

mam pewien dylemat i chciałabym Panią zapytać o zdanie.

Jestem tłumaczem przysięgłym i wybieram się w najbliższym czasie na rok za granicę. Czy mogę sama przetłumaczyć sobie dokumenty, czy jest to niedozwolone?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Ah, te dylematy…

Tłumacząc we własnej sprawie narażamy się, co oczywiste, na brak obiektywizmu i bezstronności. Nie sposób być przecież  sędzią we własnej sprawie.

Przytoczona tutaj przeze mnie prawnicza paremia Nemo iudex in causa sua to podstawowy warunek bezstronności organu rozstrzygającego sprawę. Zawsze gdy bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, może zostać on wyłączony z toczącego się postępowania.

I tak w postępowaniu cywilnym sędzia może być wyłączony z rozpoznania sprawy zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek (art. 48 i 49 k.p.c).  Sankcje związane z naruszeniem tego przepisu są bardzo dotkliwe. Na przykład jeżeli w rozpoznaniu sprawy, choćby przez krótki czas, np. podczas jednej rozprawy, bierze udział sędzia wyłączony z mocy ustawy, to występuje nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. Ponadto jest to podstawa do skargi o wznowienie postępowania (art. 401 pkt 1 k.p.c.)

Dlaczego wspominam tutaj o wyłączeniu sędziego, skoro tłumacz przysięgły  sędzią nie jest?

To prawda, tłumacz przysięgły nie jest sędzia, ale na mocy art. 281 k.p.c. przepisy o wyłączeniu sędziów stosuje się również  do biegłych sądowych – stałych i niestałych.

Zaraz ktoś z tłumaczy zapyta, a co to ma do rzeczy, skoro tłumacz przysięgły od wejścia w życie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tj od 27  stycznia 2005 r., nie jest już biegłym sądowym.

To prawda, ale zgodnie z art. 14 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły jest obowiązany do   wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a tłumaczenie i poświadczanie swoich własnych dokumentów  nie sposób pogodzić z zasadą zachowania szczególnej bezstronności.

 

(Visited 707 times, 1 visits today)

Komentarze