Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Jak Komisja Egzaminacyjna ocenia tłumaczenie ustne na egzaminie na tłumacza przysięgłego?

wrzesień 16, 2011 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: egzamin ustny 

Na egzaminie na tłumacza przysięgłego Komisja Egzaminacyjna ocenia  bardzo ostro – to wiesz. Ale czy wiesz co Komisja punktuje? Posłuchaj na co Komisja zwróci szczególnie uwagę gdy będzie oceniać Twoje tłumaczenia ustne.

A więc tak, egzaminator przesłuchując nagranie z Twoim tłumaczeniem będzie musiał odpowiedzieć na następujące pytania:

Po pierwsze: Czy treść przekazana w tłumaczeniu jest zgodna z treścią oryginału?

Czy bardzo zmyślałaś? Czy są przekłamania? Którą informację ominęłaś? Czy przekazałaś dokładnie to wszystko, co zostało powiedziane w tekście źródłowym? Nie chodzi o to, czy powiedziałaś słowo w słowo to co było w oryginale. Chodzi o to, czy przetłumaczyłaś zgodnie z treścią oryginału!

(jeżeli wszystko było OK, uzyskasz tutaj 10 punktów za tłumaczenie jednej wypowiedzi)

Po drugie: Czy stosowałaś w tłumaczeniu terminologię i frazeologię prawniczego subjęzyka specjalistycznego?

Czy stosowałaś odpowiednie nazwy instytucji prawnych? Czy biegle posługiwałaś się specjalistycznym językiem prawniczym? W tym miejscu egzaminator oceni, czy potrafisz ‘odpowiednie dać rzeczy  słowo’. Prawnicy nazywają pewne rzeczy w taki, a nie inny sposób. Dlaczego? Bo takim językiem posługuje się ustawa! Pożegnaj się więc z językiem opisowym, wyrażającym stan Twego ducha! Jak najmniej emocji! Im mniej słów, tym lepiej!  Prawnik powinien się wyrażać w sposób zwięzły i precyzyjny. Będziesz musiała się tego nauczyć, i to w dwóch językach!

(WOW, możesz tutaj uzyskać aż 15 punktów)

Po trzecie: Czy Twoje tłumaczenie było poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym?

Bez komentarza!

(za gramatykę i leksykę maksymalnie 10 punktów)

Po czwarte: Czy podczas tłumaczenia zastosowałaś odpowiedni rejestr (styl funkcjonalny) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu?

Czy posługiwałaś się odpowiednim słownictwem? Czy styl Twojej wypowiedzi był odpowiedni? Czy dokonałaś wyboru odpowiedniej intonacji? Jeżeli dopasowałaś rejestr językowy w sposób prawidłowy, to było ‘słychać, widać i czuć’, że jesteś w temacie, nawet jeżeli tego tematu specjalnie nie zgłębiałaś. I o to tutaj chodzi, żeby zrobić odpowiednie wrażenie!

(za świadomość i dopasowanie językowe 10 punktów)

Po piąte: Czy Twoje tłumaczenie jest poprawne pod względem fonetyczno-intonacyjnym?

Wymowa, wymowa, wymowa, ale nie tylko. Komisja oceni także Twoją dykcję i płynność wypowiedzi.

(maksymalnie 5 punktów, ale ocena obejmuje 4 wypowiedzi, a więc razem 20 punktów)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pamiętaj, że na części ustnej tłumaczysz 4 wypowiedzi. Maksymalna liczba punktów jaką możesz uzyskać w części ustnej wynosi 200 punktów. Jeżeli dostaniesz 150 punktów, egzamin masz zdany, jeżeli 149  – ‘Sorry Gregory’ ‘life is brutal’. Egzamin oblałaś! Nie masz prawa się odwoływać! Do egzaminu możesz przystąpić ponownie w następnym możliwym terminie. Musisz  go jednak zdawać od nowa – zdana część pisemna nie zwalnia Cię od ponownego zdawania tej części egzaminu przy następnym podejściu.


(Visited 675 times, 1 visits today)

Komentarze