Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Tłumaczenie najważniejszych polskich aktów prawnych na język angielski i język niemiecki

January 5, 2012 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: dla studentów 

Czy studiowanie tłumaczenia  polskich kodeksów i kodeksów obcojęzycznych to dobra metoda nauki języka prawniczego?

To niezła łamigłówka intelektualna, ale dla osoby bez wykształcenia prawniczego, to może być zajęcie zbyt żmudne i nudne. Tłumacze przysięgli najczęściej przekładają teksty, a do kodeksów sięgają, gdy pojawiają się konkretne przepisy, i coś z tym fantem trzeba zrobić.

Osobiście uważam, że zdecydowanie lepiej studiować oryginalne teksty w j. obcym i polskim (szczególnie gdy przygotowujemy się do egzaminu). Przez teksty oryginalne rozumiem  pisma sądowe, umowy, pozwy, pisma urzędowe. Studiowanie tłumaczenia kodeksów jest natomiast o tyle pożyteczne, że jest tam ogromne nasycenie terminologii specjalistycznej, w której tłumacz prawniczy musi się orientować. No i nie tylko, o prawie też trzeba mieć jakieś pojęcie, a ustawy to przecież źródło powszechnie obowiązującego prawa  (patrz art. 87 Konstytucji RP).

Do studiowania tłumaczenia kodeksów i budowania swojej bazy terminologicznej/ glosariuszy można wykorzystać nowy moduł LEX Tłumaczenia on-line, w którym znajduje się tłumaczenie najważniejszych polskich aktów prawnych na język angielski i niemiecki.

Nowy Moduł LEX  Tłumaczenia on-line został wprowadzony jesienią tamtego roku. W jego ramach użytkownik otrzymuje trójjęzyczny – polsko-angielsko-niemiecki – zbiór najbardziej istotnych, z punktu widzenia obrotu cywilno-gospodarczego aktów prawnych, którego uzupełnieniem są obcojęzyczne słowniki prawnicze i ekonomiczne.

W chwili obecnej moduł udostępnia kodeks karny w języku niemieckim i 24 polskich aktów prawnych przetłumaczonych na j. angielski i j. niemiecki (patrz poniżej). Na koniec 2012 r. liczba ta ma zostać podwojona.

 • Akty prawa polskiego przetłumaczone na język angielski i niemiecki w module LEX Tłumaczenia on-line :

  • Kodeks cywilny,
  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Kodeks spółek handlowych,
  • Kodeks pracy,
  • Kodeks karny (obecnie tylko w j.niemieckim),
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa o VAT,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
  • Prawo budowlane,
  • Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • Prawo bankowe,
  • Ustawa o podatku akcyzowym,
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
  • Ustawa o opłacie skarbowej.
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
  • Prawo spółdzielcze.
 • Specjalistyczne słowniki obcojęzyczne w module LEX Tłumaczenia on-line:
 • angielsko-polskie:
  • R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., wrzesień 2011 oraz
  • M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Zakamycze, 2004;
 • niemiecko-polskie:
  • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 1. Niemiecko-polski, Oficyna 2009;
 • polsko-niemieckie:
  • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 2. Polsko-niemiecki, Oficyna 201
(Visited 4,442 times, 1 visits today)

Komentarze