Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy Polak mieszkający na stałe za granicą może zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego w Polsce?

Maj 17, 2017 · Autor wpisu: Renata Świgońska · 4 komentarze
Tematyka: ustawa UZTP 

Najprawdopodobniej nie będę mogła podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego, ponieważ na stałe mieszkam w Hiszpanii  (a jeśli dobrze pamiętam, musiałabym mieszkać w Polsce…) -  napisała do mnie Polka, obywatelka RP, mieszkająca od kilku lat za granicą.

Przypominam więc, że egzamin na tłumacza przysięgłego w Polsce można zdawać niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Mieszkanie za granicą nie jest przeszkodą do nabycia uprawnień zawodowych, o ile kandydat(ka)  spełnia wymogi określone w art. 2.1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, mianowicie:

1)   ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2)   zna język polski;

3)   ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)   nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5)   ukończyła studia wyższe;

6)   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Komentarze

  1. Ewa Olszowa pon 29th, maj 2017 18:13
  2. Dokładnie. Na liście TP jest wiele osób podających adres zamieszkania za granicą.

  3. Katarzyna Czubak wt 30th, maj 2017 10:01
  4. Serdecznie dziękuję za wpis wyjaśniający tę kwestię w tak klarowny sposób.

  5. Magdalena Zagrocka pt 1st, gru 2017 19:00
  6. A co wówczas z art. 15 [Odmowa] mówiącym o tym, że tłumacz nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora [...] itd.?

  7. Ewa Olszowa śr 17th, sty 2018 17:51
  8. Na liście jest też adres tłumacza; jeżeli jest zagraniczny to raczej żaden sąd w Polsce nie będzie go wzywał. Nie sądzę, że tłumacze za granicą są niepokojeni przez organy z Polski.

Zostaw swój komentarz...

Zasubskrybuj mój newsletter!