Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Tłumaczenie wyroku w sprawie karnej

październik 10, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w sądzie, wiedza prawnicza 

W komparycji wyroku, który jest u Rybińskiej na str. 201, pojawia się wyrażenie ‘po rozpoznaniu bez udziału Prokuratora na posiedzeniu w dniu…’. To samo wyrażenie pojawia się w wyroku, który omawiamy w ramach bezpłatnego wsparcia on-line, z którego możesz korzystać po zapisaniu się na mój biuletyn (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś , to wypełnij formularz, który znajduje się na blogu pod moim zdjęciem)

W obydwu omawianych przypadkach sprawa jest karna, ale zostaje rozpoznana bez udziału Prokuratora.

Czy jest coś, co łączy te dwa wyroki?

Jak zapewne zauważyłaś, w obu przypadkach mamy identyczny przedmiot oskarżenia – czyn z art. 178a. § 2 k.k., tj, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

W obydwu przypadkach Prokurator nie brał udziału w sprawie. Dlaczego? Dlatego, że oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Mógł złożyć taki wniosek, ponieważ prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.) to przestępstwo, które jest zaliczane do występków.

Jakie jeszcze inne przestępstwa zaliczamy do występków?

Do występków zalicza się m.in. takie przestępstwa jak:

– spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 k.k.),

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.),

– przestępstwa gospodarcze (art. 296 k.k., art. 297 k.k., art. 299 k.k., art. 300 k.k.),

– działania na szkodę spółki (art. 585 k.s.h.),

– oszustwa (art. 286 k.k.),

– fałszowanie dokumentów (art. 270 k.k.),

– poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.),

przestępstwa komputerowe (art. 268a k.k., art. 269a k.k., art. 269b k.k.).

Wspomniany wniosek o dobrowolne poddanie się karze może złożyć wyłącznie oskarżony o przestępstwo zaliczane przez Kodek karny do występków. W przypadku występków oskarżony ma prawo złożyć wniosek o wymierzenie mu określonej kary.

Czy sąd zawsze uwzględni taki wniosek?

Wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli:

  • czyn zarzucany oskarżonemu jest występkiem,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
  • cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości oraz
  • nie sprzeciwiają się temu prokurator oraz pokrzywdzony.

Jeżeli wyrok zostanie uwzględniony, sąd wyda wyrok skazujący bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 k.p.k.), po rozpoznaniu sprawy bez udziału Prokuratora.

Warto o tym wiedzieć, bo wyroki dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości pojawiają się do tłumaczenia na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

(Visited 432 times, 1 visits today)

Komentarze