Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

ZATARCIE SKAZANIA a egzamin na tłumacza przysięgłego…

Czy tłumacz przysięgły, który został skazany prawomocnym wyrokiem i usunięty z listy tłumaczy przysięgłych może po zatarciu skazania zostać ponownie wpisany na listę? Czy w świetle obowiązujących przepisów będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

I w końcu, czy tłumacze, którzy nigdy nie byli przysięgłymi, a figurowali kiedyś w Krajowym Rejestrze Karnym, mogą się starać o uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego, zawodu zaufania publicznego. Odpowiedzią na te pytania zajmę się dzisiaj na blogu.

Posłuchajmy czytelniczki bloga, której historia zainspirowała mnie do dzisiejszego wpisu.

– Jestem, a właściwie byłam tłumaczem przysięgłym. Z uwagi na zawód funkcjonariusza publicznego i niekorzystny dla mnie wyrok w tej sprawie – niedopełnienie obowiązku – zostałam skreślona z listy tłumaczy przysięgłych. Obecnie wyrok jest w trakcie zatarcia. Czy aby ponownie zostać wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych muszę teraz zdawać egzamin? Czy jest możliwość wpisu na podstawie ustania przyczyny, która mnie w tamtym momencie dyskwalifikowała? Bardzo proszę o radę…

Z oczywistych względów usunęłam z powyższego fragmentu wypowiedzi wszystkie te informacje, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie mojej rozmówczyni. Kwestia zatarcia skazania a możliwość powrotu do wykonywania zawodu i zdawania egzaminu zawodowego wydaje mi się jednak na tyle ważna, że postanowiłam poruszyć ten temat publicznie na blogu.

Problem zatarcia skazania dotyczy także kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy w przeszłości figurowali w Krajowym Rejestrze Karnym. W dalszej części odpowiem, czy przepisy prawa pozwalają aby teraz, po zatarciu skazania, osoby te  zdobyły uprawnienia do wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód tłumacza przysięgłego.

Wracając do przedmiotowej sprawy dodam, że  przeciwko tłumaczce przysięgłej zostało wszczęte  postępowanie karne, w wyniku którego  został wydany wyrok karny. Tłumaczka złożyła od tego wyroku apelację do sądu II instancji.

Po uprawomocnieniu się wyroku II instancji, który utrzymał w mocy  wyrok sądu niższej instancji, tłumaczka została skreślona z listy tłumaczy przysięgłych. Prezes Sądu skierował w tej sprawie wniosek do Ministra Sprawiedliwości. Jako przyczynę skreślenia z listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwo podało niespełnienie wymogów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Dodam jeszcze, że tłumaczka została ukarana wyrokiem w zawieszeniu. Okres próby minął. Obecnie jest w trakcie zatarcia. Nie figuruje już w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) i chce wrócić do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jej pytanie dotyczy tego, czy z uwagi na zatarcie skazania, tłumacz przysięgły może zostać ponownie wpisany na ministerialną listę, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego.

Oprócz tego, warto odpowiedzieć sobie także na poniższe pytania:

1/ czy  były tłumacz przysięgły, który  nie figuruje już w Krajowym Rejestrze Karnym w związku z zatarciem skazania, ma w ogóle możliwość powrotu do wykonywania zawodu zaufania publicznego,  a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, i czy musi ponownie zdawać egzamin zawodowy.

2/ czy kandydat na tłumacza przysięgłego, który  obecnie już nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, ale figurował wcześniej,  może,  po zatarciu skazania,  starać się o uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego.

Zapewne wiesz, że jednym z warunków wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, oprócz zdanego egzaminu, jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. A więc jak to jest, można czy nie można zdawać egzamin zawodowy/być tłumaczem przysięgłym pomimo tego, że było się karanym? Odpowiedzi na powyższe pytania ZNAJDZIESZ  TUTAJ.

(Visited 244 times, 1 visits today)

Komentarze