Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Repertorium tłumacza przysięgłego po dłuższej przerwie

czerwiec 30, 2020 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: KOZ, repertorium, ustawa UZTP 

Szanowna Pani Renato,

dziękuję za Pani wpisy, są niezmiernie przydatne.

Jestem tłumaczem przysięgłym, który zaprzestał działalności prawie 9 lat temu, zajęłam się inną branżą.

Ostatni wpis w moim repertorium miał miejsce 10 lat temu i przyznam się, że nie wiem co
dalej zrobić, gdyż to był jednocześnie wpis, który zajął przedostatni wers w repertorium, a chciałabym powrócić do wykonywania tłumaczeń.

Powinnam repertorium oddać do sądu? Czy zakupując nowe – papierowe – mam obowiązek rejestracji tej książki? Gdy 16 lat temu dostałam repertorium, musiałam postarać się o jego ‘opieczętowanie’ w sądzie.

Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc.

Czy tłumacz przysięgły może zaprzestać działalności?

Czytelniczka  wspomina, że zaprzestała działalności prawie 9 lat temu.

Zacznijmy więc od odpowiedzi na pytanie, czy tłumacz przysięgły może zaprzestać działalności na tak długi okres czasu.

Od razu doprecyzuję, że nie chodzi o działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Chodzi o wykonywanie czynności tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tłumacz przysięgły może zaprzestać wykonywania swoich czynności na okres nie dłuższy niż 5 lat.*

 Jak zawiesić wykonywanie czynności?

Od strony formalnej wygląda to tak, że minister sprawiedliwości zawiesza tłumacza przysięgłego, na jego wniosek, w drodze decyzji,  na okres wskazany przez tłumacza we wniosku. Okres ten nie może być dłuższy nie 5 lat

Tłumacz przysięgły, który chce się ‘zawiesić’ na parę lat, powinien pobrać odpowiedni formularz wniosku ze strony ministerstwa sprawiedliwości, wypełnić go i przesłać do ministerstwa.

Czytelniczka wspomniała, że  ostatni wpis w repertorium miał miejsce 10 lat temu.

Myślę, że w takiej sytuacji, jak ona,  jest więcej tłumaczy.

Tajemnicą poliszynela jest, że spora część tłumaczy przysięgłych na ministerialnej liście nie wykonuje aktywnie tego zawodu. Wniosków o zawieszenie nie wysyłają nie tyle z powodu zaniedbania, co z  czystej niewiedzy.

Przypominam, że przepis wprowadzający możliwość zawieszenia TP na jego własny wniosek został wprowadzony do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dopiero podczas jednej z ostatnich nowelizacji.

Planując przerwę w wykonywaniu zawodu, warto także pamiętać o art. 11 ust.1 UZTP, mianowicie minister sprawiedliwości może, w drodze decyzji, samodzielnie zawiesić tłumacza przysięgłego na okres 5 lat, jeżeli nie wykonuje on czynności przez okres dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia ostatniej czynności.

Jak prowadzić repertorium ‘po przerwie’

Wracając jednak do pytania o repertorium czynności tłumacza przysięgłego. Czytelniczka pyta, czy powinna oddać je do sądu w celu opieczętowania.

Rzeczywiście przed rokiem 2005 nowe repertorium należało ‘opieczętować’ w sądzie. Obecnie nie ma takiego obowiązku.

Od wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dużo zmieniło się w temacie kontroli repertorium.  Nie jest już ono kontrolowane przez sąd, ale przez urzędy wojewódzkie.

A propos prowadzenia repertoriów, na stronie ministerstwa sprawiedliwości, w sekcji Tłumacze Przysięgli – Komisja Odpowiedzialności Zawodowej – znajdują się zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego.Warto się z nimi zapoznać!

Tłumaczom przysięgłym powracającym do wykonywania zawodu po tak długiej przerwie, polecam także przejrzeć wystąpienia pokontrolne publikowane przez urzędy wojewódzkie, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Lektura tych ‘urzędniczych’ protokołów da pogląd, jak takie kontrole wyglądają od środka.

Wsparcie dla niepraktykujących tłumaczy przysięgłych

Jeżeli jesteś ‘starym’ TP i chcesz, po przerwie, wrócić do wykonywania zawodu,  masz prawdopodobnie sporo wątpliwości. Z pytaniami zapraszam do mojej grupy na FB ‘Młodzi tłumacze przysięgli, którzy od niedawna wykonują zawód TP’.  I niech nie peszy Cię przymiotnik ‘młody’ w nazwie tej grupy.

Założyłam tę grupę, bo chciałam stworzyć przestrzeń, gdzie tłumacze przysięgli będą mogli zadawać proste i banalne pytania dot. kwestii zawodowych, nie narażając się przy tym na ośmieszenie, złośliwości czy szykany ze strony pozostałych koleżanek i kolegów po fachu. Jeżeli chcesz wrócić, i masz pytania – zapraszam.

—-

* ustawa z dnia 25 listopada 2004 r.  o zawodzie tłumacza przysięgłego (art.11 ust.1)

Jak daleko wolno tłumaczowi przysięgłemu ingerować w tekst?

Dzień dobry,

Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć jakiś czas temu w prowadzonych przez Panią warsztatach dla świeżo upieczonych tłumaczy przysięgłych, jestem też regularnym czytelnikiem Pani bloga.

Chciałbym zasięgnąć Pani opinii, jako bardziej doświadczonego tłumacza, w poniższej sprawie.

Otóż dostałem do tłumaczenia wypis filipińskiego aktu urodzenia w jęz. ang., w którym w odpowiedniej rubryce należało wpisać nazwisko panieńskie matki (Mother’s Maiden Name: first, secon, last). Urzędnik na Filipinach wpisał w tej rubryce imiona i nazwisko matki w złej kolejności – nazwisko panieńskie wg wyjaśnień zlecającego tłumaczenie zostało wpisane jako drugie imię.

Niestety urzędnicy polscy, chcąc oprzeć się na przetłumaczonym dokumencie, musieliby wpisać te dane do swojej bazy również nieprawidłowo. Zwrócili się więc do mnie o dokonanie takich modyfikacji w tłumaczeniu, żeby wiadomo było (niezależnie od tego jak jest w oryginale), który z wymienionych członów nazwiska do nazwisko panieńskie.

Moje pytanie brzmi więc następująco: czy wolno mi poprzestawiać elementy tak, aby zgodnie z wyjaśnieniami klienta, był on bliższy prawdzie?

Bliższy prawdzie? A jaka jest ta prawda, drogi kolego? Na jakiej podstawie stwierdzi Pan, że dane w dokumencie zostały wpisane nieprawidłowo? Wyjaśnienia klienta?… No, cóż…

Jest takie mało eleganckie powiedzenie ‘Kto ma miękkie serce, ten ma twardą d..ę.

I odwrotnie.

Klienci bywają różni… Dlatego, przede wszystkim należy się w nich  ‘wsłuchać’. Czasami warto posłuchać.  O jednym powinno się pamiętać wykonując ten zawód.  Zawsze trzeba się zabezpieczać!

A. D. Kubacki w książce ‘Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów’ (str. 47) pisze, że w przypadku błędów w zapisie nazw własnych (np. imion i nazwisk) należy błąd powtórzyć w tłumaczeniu i obligatoryjnie uczynić w przypisie tłumacza wzmiankę ‘błąd w pisowni’, a także – o ile tłumacz zna poprawną pisownie nazwy własnej – podać ją w tym przypisie.

O błędach dotyczących treści tłumaczonego dokumentu należy obligatoryjnie uczynić wzmiankę w przypisie tłumacza, informując o charakterze błędu. Chodzi o to, by tłumacz nie został posądzony o popełnienie błędu.

To tyle prof. A.D.Kubacki. Ja od siebie dodam, że warto, aby w opisanym powyżej przypadku, tłumacz przysięgły dodał wzmiankę, że wyjaśnienia dot. charakteru błędu uzyskał bezpośrednio od klienta.

W ten właśnie sposób zabezpieczają się notariusze. Przykładowo, gdy przyjdzie Pan do rejenta bez dowodu osobistego lub z dowodem, w którym nie ma Pana adresu, notariusz w komparycji aktu notarialnego zaznaczy, że dane adresowe, według oświadczenia stawającego, to…..

Podsumowując. Zmian w treści samego dokumentu dokonywać Pan nie może. To kompetencja urzędnika wydającego dokument. To, co Pan powinien zrobić jako tłumacz przysięgły, to:

– powtórzyć błąd w tłumaczeniu;

– uczynić w przypisie tłumacza wzmiankę ‘błąd w pisowni’;

– podać poprawną pisownie w przypisie;

– umieścić w przypisie wzmiankę, że wyjaśnienia dot. charakteru błędu uzyskał Pan bezpośrednio od klienta.

PS. Jak już wspominałam, nie udzielam darmowych porad tłumaczom przysięgłym. Mając jednak świadomość,  że młodzi tłumacze przysięgli, otwierając swoja własną praktykę, nie posiadają żadnego praktycznego przygotowania i dobrych wzorców,  założyłam na Facebooku grupę wsparcia dla  nowo zaprzysiężonych TP oraz tych,  którzy ten zawód wykonują od niedawna.  Aby dołączyć do grupy,  KLIKNIJ TUTAJ

 

41 tłumaczy przysięgłych obwinionych w roku 2016 – sprawozdanie KOZ

luty 28, 2017 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: KOZ, ustawa UZTP 

Na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich zostało opublikowane ‘Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych za rok 2016’.

Przypomnę, że Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości  została powołana 1 września 2005 r. Jest to organ, który prowadzi postępowanie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej tłumaczy przysięgłych. Jej skład to pięciu prawników i czterech tłumaczy przysięgłych.

Komisja prowadzi postępowanie na podstawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (UZTP) i odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Z raportu  wynika, że w roku 2016 najczęściej popełnianym przez obwinionych tłumaczy przysięgłych naruszeniem ustawy był art. 14 pkt. 1 UZTP  – czyli niewykonywanie powierzonych tłumaczowi zadań ze szczególną starannością i bezstronnością. W sumie 44 przypadków naruszenia ustawy.

Szczegóły dot spraw rozpatrzonych przez Komisję i wymierzonych kar znajdują się w sprawozdaniu

Jak długo tłumacz przysięgły musi przechowywać repertorium czynności tłumacza przysięgłego?

luty 13, 2017 · Autor wpisu: · 4 komentarze
Tematyka: KOZ, ustawa UZTP 

Okres czasu, w którym tłumacz przysięgły ma obowiązek przechowywania repertorium czynności tłumacza przysięgłego nie został, co prawda, określony w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Określa się go jednak w oparciu o przepisy prawa podatkowego.

Ordynacja podatkowa (art. 70 par. 1 i art. 86 par. 1) nakłada bowiem na podatników obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku dochodowego przez okres 5 lat. Podczas ewentualnej kontroli skarbowej skontrolowane może zostać także repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Warto o tym pamiętać!

Co grozi tłumaczowi przysięgłemu, który mieszka za granicą i odmawia przyjmowania zleceń z sądów, Policji i prokuratury?

Pani Renato, od dłuższego czasu śledzę Pani blog i od ponad roku przygotowuje się do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego. Nota bene mam za sobą już 1 podejście: pozytywnie zdana cześć pisemna i porażka na egzaminie ustnym. Niemniej jednak nie poddaje się i będę przystępowała po raz 2 do egzaminu.

Moja sytuacja polega na tym, że na co dzień mieszkam w Hiszpanii i chciałabym w przyszłości wykonywać zawód tłumacza przysięgłego właśnie na terenie Hiszpanii. Jednakże od kilku już lat (przynajmniej od 3) tego typu egzaminy nie były organizowane tutaj, tj. w Hiszpanii i nie wiadomo kiedy taki egzamin zostanie zorganizowany oraz czy wśród egzaminowanych języków znajdzie się język polski… Stąd moja ubiegłoroczna próba podejścia do egzaminu na terenie RP, czyli w Warszawie.

Wiem, że na terenie Hiszpanii mogę obiegać się  o ‘homologację’ tytułu tłumacza przysięgłego zdobytego w jakimkolwiek innym państwie UE. Ale… I tu pojawia się zasadnicze pytanie: czy zdobywając uprawnienia tłumacza na terenie RP nie dotyczy mnie obowiązek przyjmowania nazwijmy to “zleceń” z polecenia polskich organów urzędowych, a brak podjęcia się ich grozi odsunięciem od możliwości wykonywania zawodu? Czy jest możliwe wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego poza granicami RP bez szwanku na reputacje zawodową? W jaki sposób można zawiesić/oddalić obowiązek przyjmowania zleceń od organów urzędowych, sadów, itp.?

Fakt mieszkania za granicą nie zwalnia tłumacza przysięgłego, który nabył uprawnienia w Polsce, od obowiązku przyjmowania ‘urzędówek’, czyli zleceń wykonywanych na rzecz sądów, Policji i prokuratury. Jest tylko kilka sytuacji, które zwalniają tłumacza przysięgłego z obowiązku przyjmowania zlecenia na rzecz OWS-ów- pisałam o tym na blogu TUTAJ.

Wspomniała Pani o reputacji zawodowej. Rozumiem, że chodzi Pani o odpowiedzialność zawodową i ewentualne wszczęcie na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości. To rzeczywiście jest możliwe, o ile ‘złośliwy’ sędzia, prokurator czy urzędnik doniesie na Panią do KOZ-y.

Trzeba pamiętać, że ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadziła cały katalog kar z tytułu niewywiązywania się tłumaczy przysięgłych z ich obowiązków (upomnienie, nagana, zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu). Warto o tym poczytać. Polecam Pani w tym temacie lekturę książki prof. A. Kubackiego ‘Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego’.

Pyta Pani także o możliwość zawieszenia obowiązku wykonywania zleceń na rzecz OWS-ów (Organy Władzy Sądowniczej).  Na pewno Pani wie, że stawki urzędowe są żenujące niskie, tłumacze w Polsce miesiącami (i latami) czekają na uregulowanie swojego wynagrodzenia przez sądy. No, cóż, to BYŁBY RAJ NA ZIEMI, gdyby można było sobie ten obowiązek ‘zawiesić na kołku’. Z pewnością 98% przysięgłych skorzystałaby z takiej możliwości od zaraz, poświęcając swój czas wyłącznie obsłudze klientów prywatnych.

Takiej możliwości jednak nie będzie. Proszę zauważyć, że ustawodawca wyraźnie zaznaczył w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, że ‘sądom, Policji, prokuraturze i administracji’ przysięgły odmówić nie może.

Być może jednak w przyszłości tłumacz przysięgły będzie mógł całkowicie zawiesić swoją działalność zawodową na własny wniosek. Dotyczyłoby to zarówno zleceń na rzecz  OWS-ów, jak i klientów prywatnych. Taki pomysł pojawił się w Liście Otwartym I Krajowego Forum Tłumaczy Przysięgłych zorganizowanym w 2012r. przez Tepis. Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości była pozytywna. Na chwilę obecną ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie przewiduje jednak instytucji zawieszenia TP na własny wniosek.

P.S. W Pani sytuacji widzę takie rozwiązanie. Zdać egzamin ministerialny i zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego j. hiszpańskiego w Polsce, przejść ‘procedurę homologacji’ (:-)) na terenie Hiszpanii, a następnie zrezygnować z uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego w Polsce. Zrezygnować Pani zawsze może. W ten sposób zdobędzie Pani uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego w Hiszpanii,… a polskie OWS-y  będzie Pani mieć z głowy.

ZATARCIE SKAZANIA a egzamin na tłumacza przysięgłego…

Czy tłumacz przysięgły, który został skazany prawomocnym wyrokiem i usunięty z listy tłumaczy przysięgłych może po zatarciu skazania zostać ponownie wpisany na listę? Czy w świetle obowiązujących przepisów będzie mógł przystąpić ponownie do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

I w końcu, czy tłumacze, którzy nigdy nie byli przysięgłymi, a figurowali kiedyś w Krajowym Rejestrze Karnym, mogą się starać o uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego, zawodu zaufania publicznego. Odpowiedzią na te pytania zajmę się dzisiaj na blogu.

Posłuchajmy czytelniczki bloga, której historia zainspirowała mnie do dzisiejszego wpisu.

– Jestem, a właściwie byłam tłumaczem przysięgłym. Z uwagi na zawód funkcjonariusza publicznego i niekorzystny dla mnie wyrok w tej sprawie – niedopełnienie obowiązku – zostałam skreślona z listy tłumaczy przysięgłych. Obecnie wyrok jest w trakcie zatarcia. Czy aby ponownie zostać wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych muszę teraz zdawać egzamin? Czy jest możliwość wpisu na podstawie ustania przyczyny, która mnie w tamtym momencie dyskwalifikowała? Bardzo proszę o radę…

Z oczywistych względów usunęłam z powyższego fragmentu wypowiedzi wszystkie te informacje, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie mojej rozmówczyni. Kwestia zatarcia skazania a możliwość powrotu do wykonywania zawodu i zdawania egzaminu zawodowego wydaje mi się jednak na tyle ważna, że postanowiłam poruszyć ten temat publicznie na blogu.

Problem zatarcia skazania dotyczy także kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy w przeszłości figurowali w Krajowym Rejestrze Karnym. W dalszej części odpowiem, czy przepisy prawa pozwalają aby teraz, po zatarciu skazania, osoby te  zdobyły uprawnienia do wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód tłumacza przysięgłego.

Wracając do przedmiotowej sprawy dodam, że  przeciwko tłumaczce przysięgłej zostało wszczęte  postępowanie karne, w wyniku którego  został wydany wyrok karny. Tłumaczka złożyła od tego wyroku apelację do sądu II instancji.

Po uprawomocnieniu się wyroku II instancji, który utrzymał w mocy  wyrok sądu niższej instancji, tłumaczka została skreślona z listy tłumaczy przysięgłych. Prezes Sądu skierował w tej sprawie wniosek do Ministra Sprawiedliwości. Jako przyczynę skreślenia z listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwo podało niespełnienie wymogów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Dodam jeszcze, że tłumaczka została ukarana wyrokiem w zawieszeniu. Okres próby minął. Obecnie jest w trakcie zatarcia. Nie figuruje już w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) i chce wrócić do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jej pytanie dotyczy tego, czy z uwagi na zatarcie skazania, tłumacz przysięgły może zostać ponownie wpisany na ministerialną listę, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego.

Oprócz tego, warto odpowiedzieć sobie także na poniższe pytania:

1/ czy  były tłumacz przysięgły, który  nie figuruje już w Krajowym Rejestrze Karnym w związku z zatarciem skazania, ma w ogóle możliwość powrotu do wykonywania zawodu zaufania publicznego,  a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej, i czy musi ponownie zdawać egzamin zawodowy.

2/ czy kandydat na tłumacza przysięgłego, który  obecnie już nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, ale figurował wcześniej,  może,  po zatarciu skazania,  starać się o uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego.

Zapewne wiesz, że jednym z warunków wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, oprócz zdanego egzaminu, jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. A więc jak to jest, można czy nie można zdawać egzamin zawodowy/być tłumaczem przysięgłym pomimo tego, że było się karanym? Odpowiedzi na powyższe pytania ZNAJDZIESZ  TUTAJ.

Kto ma roszczenia wobec tłumaczy?

marzec 26, 2013 · Autor wpisu: · 10 komentarzy
Tematyka: KOZ, z życia TP 

Na stronie SerwisTlumacza.com znalazłam ciekawy artykuł Marka Czerskiego pt. “Roszczenia wobec tłumaczy”. Polecam lekturę tego artykułu zarówno początkującym tłumaczom, jak i tym z wieloletnim doświadczeniem. Oto fragment:

(…) Większość spraw o odszkodowanie za błędy tłumaczeniowe dotyczy tłumaczeń nieuwierzytelnionych, to znaczy wykonanych na użytek firm prywatnych, a nie urzędów. Odnoszę wrażenie, że sądy, prokuratury, urzędy administracji i notariusze – którzy zresztą sami sporządzają mnóstwo dokumentów ułomnych i obciążonych błędami – z wyrozumiałością patrzą na błędy tłumaczy i interpretują je tak, by “było dobrze” i by nie robić nikomu kłopotów. Dlatego w sporze przed sądem słyszy się czasem argument broniącego się – często tzw. “doświadczonego” – tłumacza, że kwestionowany przekład jest poprawny, ponieważ wiele podobnych do niego poprzednich tłumaczeń uwierzytelnionych nie wzbudzało żadnych zastrzeżeń urzędów, sądów itp. Rozumowanie takie (które zresztą mogłoby służyć raczej do zilustrowania metod działania administracji i sądownictwa, a nie jako argument na obronę) wynika z nieświadomości tłumacza, że zarzuty wcześniej się nie pojawiły nie dlatego, jakoby tłumaczenia były poprawne, lecz dlatego, że urząd i tak wiedział, o co chodzi i na pomyłki patrzył przez palce. Zgoła odmienne podejście przejawiają ludzie biznesu…

I co Ty na to, drogi czytelniku? Czy sądy i urzędy są rzeczywiście wyrozumiałe dla błędów tłumaczy przysięgłych?

Gdzie szukać sprawozdań z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej?

luty 3, 2013 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: co dalej, po egzaminie..., KOZ, ustawa UZTP 

Zgodnie z art. 24. 1. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody.

Przypominam, że sama instytucja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej została wprowadzona ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wcześniej nie było postępowań przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Tłumacze przysięgli nie ponosili także odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) z tytułu wykonywanego zawodu.

Tłumaczom zainteresowanym tematyką polecam rozdział szósty monografii dr hab. Artura Kubackiego ‘TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE’, w którym omówione zostały przypadki rozpatrywane przed KOZ. Zapewne większość czytelników wie, że dr hab. Artur Kubacki jest nie tylko konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, ale także członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości –  dlatego warto sięgnąć po tę publikację.

Wiem, że przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, prokurator Jacek Zieliński, opublikował także na łamach Biuletynu TEPIS sprawozdania za 2009 i 2010. Niestety nie znalazłam w Internecie sprawozdań z lat 2011-2012.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości

styczeń 22, 2013 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: KOZ 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się nowa zakładka KOMISJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH (KOZ), na której można przeczytać: ‘Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości’. O nowym dokumencie wydanym przez KOZ wspominałam na blogu w tym miesiącu…

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ogłosiła dokument o zasadach prawidłowego prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego

styczeń 10, 2013 · Autor wpisu: · 4 komentarze
Tematyka: KOZ 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiła dokument ‘”Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności TP” w porozumieniu ze stowarzyszeniami zrzeszającymi tłumaczy przysięgłych, w tym PT TEPIS i STP, oraz stosowane w praktyce orzeczniczej przez Komisję.

W dokumencie można min. przeczytać, że potrzeba opracowania jednolitych zasad oceny wynika z prowadzonych przez Komisję postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych, a w szczególności z braku ustawowych kryteriów oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego oraz występujących w tym zakresie rozbieżności w trakcie kontroli, przeprowadzanych przez wojewodów w oparciu o przepis art. 20 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad ułatwi kontrolę i ujednolici kryteria oceny prawidłowości prowadzenia repertorium.

Komisja przesłała ww. zasady do zawodowych stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy przysięgłych, w tym STP i TP TEPIS w celu ich upowszechnienia w środowisku tłumaczy przysięgłych, poprzez publikację na stronach internetowych oraz w specjalistycznych publikacjach.

Poniżej cały tekst nowego dokumentu przygotowanego przez KOZ: