Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Dlaczego tłumaczenia ‘przysięgłe’ wykonane w Polsce mogą być nieważne za granicą?

kwiecień 10, 2017 · Autor wpisu: · 3 komentarze
Tematyka: status zawodu TP (Polska, UE, świat), w konsulacie 

Szanowni Pani,

Jestem tłumaczką przysięgłą w Belgii i niedawno odkryłam tę oto informację na stronie tutejszego Konsulatu. Ta sama informacja figuruje na stronie konsulatu we Francji.  Oto ona:

„Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji sprawdza i ewentualnie uwierzytelnia już wykonane tłumaczenia z języka polskiego na język francuski oraz z języka francuskiego na język polski. Uwierzytelnienia wymagają tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego we Francji, jak również tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych we Francji, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce. Opłata konsularna za  sprawdzenie i ewentualne uwierzytelnienie jednej strony tłumaczenia wynosi 30€, czas oczekiwania wynosi do 4 dni roboczych. Uwierzytelniane są wyłącznie tłumaczenia nie zawierające błędów.”

Czy słyszała o Pani o tej nowej regule i zna Pani może jej podstawę prawna ? Wydaje me się ta nowa reguła podważa nie tylko status tłumaczy przysięgłych ale również legalność procedur zatwierdzających ich kompetencje w tych krajach, nie mówiąc o tym ze podwyższa one poważnie koszty tłumaczeń.

Zastanawiam się do czego wobec będą służyć tłumacze przysięgli skoro ich tłumaczenie „uwierzytelnione” musi być następnie „uwierzytelnione”? Ciekawa jestem co myślą o Tym tłumacze przysięgli w Polsce, bo tutaj jest na ten temat cisza.

W Polsce ‘reguła’  ta obowiązuje już od dawna. Zasada jest taka, że wszelkie tłumaczenia poświadczone dokumentów przeznaczonych na użytek obrotu prawnego w Polsce powinny zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce. Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych zaprzysiężonych za granicą nie są, co do zasady, honorowane przez polskie urzędy. Dokumenty takie muszą zostać ponownie przetłumaczone lub poświadczone przez ‘polskich’ tłumaczy przysięgłych. Wypowiadałam się obszernie na ten temat kilka lat temu – osoby zainteresowane odsyłam to tamtego wpisu: Kliknij TUTAJ

A jak to działa w drugą stronę? Czy tłumaczenia na j.obcy  poświadczone przez  ‘polskich’ przysięgłych’ są honorowane za granicą? Różnie to bywa. W Niemczech, przykładowo,  w niektórych landach, nie ma z tym problemów, w innych odsyłają do poświadczenia lub ponownego przetłumaczenia przez krajowych tłumaczy przysięgłych. Natomiast w Norwegii, jak pisze jedna z czytelniczek, Ambasada RP sama zaleca, aby tłumaczenia były sporządzane przez tłumacza przysięgłego z polską pieczątką. Jeżeli tłumacz z Norwegii nie jest w polskim rejestrze, to takie tłumaczenie nie jest ważne.

Z czego to wynika? Z braku przepisów unijnych, które regulowałyby wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego.  W wielu państwach  członkowskich, szczególnie ‘starej Europy’ zawód ten nie istnieje w takiej formie jak w Polsce. Przykładowo w Wielkiej Brytanii nie ma zawodu tłumacza przysięgłego, tylko funkcja tłumacza sądowego i policyjnego oraz środowiskowego. Podobnie w Irlandii status tłumaczy przysięgłych nie został uregulowany prawnie.

Na koniec należałoby się zastanowić, czy tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego za granicą, jak również tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych za granicą, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, muszą być, dla swojej ważności,  uwierzytelniane przez Wydziały Konsularne Ambasady  RP. Do takiego wniosku można by dojść po przeczytaniu informacji na stronie  konsulatu RP, o którym wspomina czytelniczka bloga.

Potencjalnym klientom odpowiem tak – w żadnym wypadku nie ma obowiązku uwierzytelniania tłumaczenia w konsulacie w cenie 30€  za stronę (!!!!). Można to zrobić za pośrednictwem konsulatu, ale nie ma takiego obowiązku. Dużo taniej można uwierzytelnić gotowe tłumaczenia bezpośrednio u tłumaczy przysięgłych w państwie, na terenie, którego chcemy załatwić formalności. Wybór należy do Państwa 🙂

 

Jak umiejscowić w Polsce wyrok rozwodowy wydany w UE?

czerwiec 29, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie, w USC 

Jak już wspominałam obecnie nie  ma obowiązku przeprowadzania postępowania ‘uznaniowego’ (delibacyjnego) w polskim sądzie. Można to załatwić bezpośrednio w USC (osobiście lub drogą korespondencyjną po wcześniejszym ustaleniu z wybranym USC) lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego odpowiedniej Ambasady.

Aby uzyskać wpis do polskich ksiąg stanu cywilnego rozwodu, który został orzeczony przez sąd jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po 2004 r., należy złożyć:

1. Odpis wyroku sądu w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce.

2. Zaświadczenie wydane przez sąd w jednym z państw członkowskich UE, zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada  2003 roku dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Zaświadczenie, o którym mowa znajduje się w załączniku I cytowanego Rozporządzenia. Zarówno Rozporządzenie jak i załączniki zostały przetłumaczone na wszystkie języki państw członkowskich UE. Nie ma konieczności tłumaczenia tego dokumentu.

3. Opatrzyć wyrok sądowy apostille – nie dotyczy to wyroków wydanych w Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luxemburgu, Portugalii i Włoszech, bowiem na mocy Konwencji Ateńskiej* dokumenty pochodzące z obiegu prawnego pomiędzy Polską a tymi państwami są zwolnione z wymogu legalizacji.

Opłata konsularna za dokonanie umiejscowienia za pośrednictwem urzędu konsularnego to około 48 euro.

* patrz art. 2 Konwencji nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 r.

We wpisie wykorzystano informacje podane na stronach internetowych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie

Wydobycie odpisów aktów stanu cywilnego

czerwiec 21, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie, w USC 

Zadzwonił do mnie adwokat, który jest teraz  pełnomocnikiem klientki  w postępowaniu spadkowym toczącym się przed sądem polskim.

Adwokat: Czy ma Pani może u siebie oryginał odpisu aktu małżeństwa (tutaj podaje dane osobowe klientki i numer w repertorium czynności tłumacza przysięgłego)

Ja:  ??? [zaniemówiłam]

Adwokat: Mam przed sobą tłumaczenie aktu, które Pani wykonała. Jest napisane, że tłumaczyła Pani z oryginału.

Ja: Jeżeli tak jest napisane, to znaczy, że widziałam oryginał dokumentu i na jego podstawie dokonałam tłumaczenia. Oryginału u siebie nie mam, i mieć nie mogę! Skąd w ogóle taki pomysł, że ja będę mieć oryginał dokumentu?

Adwokat: Klientka nie może znaleźć oryginału u siebie. Tłumaczenie robiła kilka lat temu i nie pamięta, czy czasem nie zostawiła odpisu aktu małżeństwa u Pani?

Ja: U mnie aktu małżeństwa nie zostawiła. Jeżeli tłumaczę z oryginału, to zawsze zwracam oryginał dokumentu klientowi wraz z tłumaczeniem. Zresztą klient poświadcza, że otrzymał z powrotem dokument w repertorium. Mam na to dowód!

Adwokat: A czy wie Pani może gdzie można uzyskać odpis amerykańskiego aktu małżeństwa? W Ambasadzie USA?

Ja:  Jeżeli ta Pani jest obywatelką Polski to można to załatwić przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie.

TO WARTO WIEDZIEĆ (i jedno i drugie)…

P.S. Po więcej informacji na temat wydobywania odpisów:

– amerykańskich aktów stanu cywilnego odsyłam na strony internetowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie

– polskich aktów stanu cywilnego odsyłam na strony internetowe Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie

Kto jeszcze może sporządzać ‘tłumaczenia przysięgłe’?

maj 10, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie 

W art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  czytamy:

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz aby wykonywać czynności w j. obcym musi zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia poświadczone na tłumacza przysięgłego, bez konieczności zdawania egzaminu, może wykonywać konsul

Więcej na ten temat przeczytasz o tym w moim artykule na portalu Prawo.WieszJak.pl