Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Właśnie pojawiło się 2. wydanie książki prof. M. Kuźniaka ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa’

grudzień 2, 2015 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: błędy na egzaminie pisemnym, polecane publikacje 

O pierwszym wydaniu tej książki wspominałam na blogu dwa lata temu – tutaj

Nie miałam,  co prawda, jeszcze najnowszego wydania w rękach, ale z informacji na stronie wydawnictwa C.H.Beck widzę, że do przykładów z pierwszej edycji dodano 130 nowych błędów kandydatów, które podobnie jak w poprzedniej zostały dokładnie przeanalizowane. Druga edycja zawiera więc trochę nowej treści. To ważne dla tych, którzy w najbliższych miesiącach będą przystępować do egzaminu z j. angielskiego

Wspominam dzisiaj  ponownie o tej publikacji na blogu, ponieważ  książka, w której członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dokładnie analizuje błędy popełniane przez kandydatów na egzaminie to absolutny MUST HAVE i… MUST STUDY dla tych, którzy chcą do tego egzaminu przystąpić.

Jaki prawidłowo powinna brzmieć nota poświadczająca pod tłumaczeniem poświadczonym przez tłumacza przysięgłego?

marzec 31, 2014 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: błędy na egzaminie pisemnym, egzamin pisemny 

Praktykujących tłumaczy przysięgłych to pytanie może rozśmieszyć, kandydatów niekoniecznie.

Za tłumaczenie na egzaminie niezgodne z formalnymi zasadami tłumaczeń poświadczonych można utracić 20 punktów. To sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy 150 punktach kandydat na tłumacza przysięgłego zalicza część pisemną egzaminu. Co prawda, formalne zasady to nie tylko nota poświadczająca, stanowi ona jednak integralną część tłumaczenia poświadczonego.

Jakie więc elementy kandydat powinien umieścić w nocie poświadczającej, aby zadowolić Komisję? Na chwilę obecną takiego ‘idealnego modelu’ nie ma. Podobno Komisja pracuje nad opracowaniem takich wytycznych, tzn. wkrótce zostanie podane do publicznej wiadomości, jakie informacje mają się znajdować w nocie poświadczającej. .

Tymczasem, proponuję kandydatom przystępującym do państwowego egzaminu na tłumacza przysiegłego wzorować się na tekście noty poświadczającej, którą w j.polskim i j.niemieckim umieścił członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, prof.A.D.Kubacki, na swojej stronie www.kubart.pl

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiada na pytania czytelników bloga…

O WYBORACH TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO… z prof. A.D.Kubackim, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

CO TO SĄ TEKSTY PARALELNE? Wywiad z prof. A.D.Kubackim, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości

TELEKONFERENCJA z udziałem PROFESORA ARTURA KUBACKIEGO, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (12 luty, godz. 20.00)

Miło mi poinformować, że w środę, 12 lutego, o godz. 20.00 poprowadzę w Internecie telekonferencję z udziałem prof. Artura Kubackiego, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pan Profesor przyjął moje zaproszenie i zgodził się spotkać i porozmawiać z czytelnikami mojego bloga. Tematem naszego spotkania będzie, między innymi, jego nowa książka pt. “JAK SPORZĄDZAĆ TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE DOKUMENTÓW?”

Zapraszam wszystkich czytelników na to wydarzenie.  W pierwszej części telekonferencji przeprowadzę wywiad z prof. A. Kubackim, w drugiej części będzie specjalna  SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI – każdy z czytelników będzie mógł zadać profesorowi pytanie.

Na spotkanie z prof. A. Kubackim zarezerwujcie sobie ok. dwóch godzin. Nie będzie Wam potrzebna kamerka wideo, potrzebne będą natomiast słuchawki. Bez słuchawek odbiór będzie możliwy, ale jego jakość może być dużo słabsza (pogłos).

Transmisję z telekonferencji możecie odbierać na swoim komputerze lub urządzeniach mobilnych – tablecie lub smartphonie – szczegółowe informacje dotyczące organizacji i kwestii technicznych spotkania prześlę czytelnikom drogą e-mailową.

W konferencji mogą oczywiście uczestniczyć czytelnicy przebywający za granicą. Rozpoczynamy 12 lutego,  godz. 20.00 CET (Central European Time). Dostosujcie transmisję do swojego czasu lokalnego. Zapraszam serdecznie. Sprawą kluczową nie jest tutaj miejsce, w którym przebywacie, ale jakość łącza internetowego, do którego macie dostęp w momencie transmisji. 

WAŻNE! Podczas telekonferencji zostanie ogłoszony konkurs. Zwycięzcy tego konkursu otrzymają od Pana Profesora  egzemplarze jego najnowszej książki: ‘Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?’

NARESZCIE!!! Długo oczekiwana książka prof. A. Kubackiego: ‘Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?’

Germaniści się ucieszą. 🙂  Po książce prof. M. Kuźniaka, członka PKE, który podjął się trudu zebrania i dokonania analizy językowej błędów kandydatów na tłumacza przysięgłego j. angielskiego, tłumacze j. niemieckiego czuli się ‘zaniedbani’. Nie mieli podobnego przewodnika  po błędach językowych w tłumaczeniach na i z j. niemieckiego.

Pod koniec stycznia germaniści uzyskają jednak bardzo dużą przewagę nad koleżankami i kolegami anglistami. Dostaną bowiem do ręki nie tylko analizę błędów, ale gotowe tłumaczenia  170 dokumentów polskich i niemieckich wykonane przez prawdziwy autorytet, prof. Artura Kubackiego, członka PKE, tłumacza przysięgłego j. niemieckiego.

Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART poinformowało wczoraj, że książka „Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem’ właśnie trafiła do drukarni. Ukaże się pod koniec stycznia! Więcej informacji o tej publikacji  ZNAJDZIECIE TUTAJ

(2) Nagrodzona praca konkursowa ‘Pułapki w tłumaczeniu prawniczym’ (j. angielski)

BŁĘDY W TEKSTACH PRAWNICZYCH ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BŁĘDÓW

NA EGZAMINIE NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA

 

1. Kategoria błędu: błędy zgodnościowe (rzeczowe) – stosowanie rozróżnienia: dismiss (= oddalić np. skargę/wniosek) vs. reject (= odrzucić np. roszczenie)

Wersja oryginalna zdania: W dniu 13.06.2002 r. WSA w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez skarżącą. [On 13 June 2002 the Warsaw Regional Administrative Court rejected the applicant’s appeal].

Propozycja poprawnego tłumaczenia na język angielski:On 13 June 2002 the Warsaw Regional Administrative Court dismissed the applicant’s appeal.

Rodzaj tekstu:orzeczenie sądu administracyjnego

Komentarz: Angielski ekwiwalent odmowy udzielenia przez sąd żądanej ochrony prawnej ze względu na bezpodstawność zgłoszonego żądania w polskiej procedurze administracyjnej to ‘dismiss’ (rozstrzygnięcie merytoryczne – co do istoty sprawy). Angielski termin ‘reject’ z kolei odnosi się raczej do odmowy rozpoznania przez sąd z powodu braku ustawowych przesłanek decydujących o możliwości rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy (najczęściej z przyczyn formalnoprawnych, np. niewłaściwość sądu).

2. Kategoria błędu: błędy terminologiczne i frazeologiczne – stosowanie kolokacji

Wersja oryginalna zdania: All disputes resulting from or in connection with the present contract are to be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce. [Wszelkie spory wynikające z niniejszego kontraktu lub w związku z nim będą rozstrzygane ostatecznie stosownie do regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

Propozycja poprawnego tłumaczenia na język angielski: All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

Rodzaj tekstu:klauzula umowna

Komentarz:kolokacja częściej stosowana, brzmi bardziej naturalnie dla osób anglojęzycznych

3. Kategoria błędu: błędy gramatyczne, ortograficzne, leksyka niespecjalistyczna – nieprawidłowe użycie spójników

Wersja oryginalna zdania:‘Element’ oznacza jakiekolwiek urządzenia i/lub maszyny niezbędne do produkcji (…). [‘Unit’ means any equipment and/or machinery necessary for the production (…)].

Propozycja poprawnego tłumaczenia na język polski: ‘Element’ (w rozumieniu niniejszego aktu prawnego) oznacza jakiekolwiek urządzenia lub maszyny niezbędne do produkcji (…).

Rodzaj tekstu:objaśnienia w akcie prawnym (definicja ‘elementu’)

Komentarz:Nieprawidłowe jest tłumaczenie and/or jako i/lub ponieważ spójnik ‘lub’ zawiera już w sobie koniunkcję ‘i’.

4. Kategoria błędu: błędy stylistyczne – kolejność elementów w akcie normatywnym

Wersja oryginalna zdania: Act of 7 October 1999 on the Polish language (Dz. U. No. 90, item 999 with subsequent amendments). [Ustawa z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn.  zm.].

Propozycja poprawnego tłumaczenia na język angielski: Act on the Polish language of 7 October 1999 lub The Polish language Act of 7 October 1999 (…)

Rodzaj tekstu: akt normatywny

Komentarz: Polska tradycja redagowania aktów normatywnych wskazuje, że najpierw powinna wystąpić data a potem dopiero przedmiot ustawy – w języku angielskim jest odwrotnie.

 

 

 

(1) Nagrodzona praca konkursowa ‘Pułapki w tłumaczeniu prawniczym’ (j. angielski)

BŁĘDY W TEKSTACH PRAWNICZYCH ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ BŁĘDÓW

NA EGZAMINIE NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

NAGRODZONA PRACA KONKURSOWA


1. Wersja oryginalna: Poświadcza się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu małżeństwa.

błąd: This is to certify that this is a true and correct copy of the Certificate of Marriage.

poprawnie: abstract

nazwa tekstu: odpis skrócony aktu małżeństwa

Błąd rzeczowy. „Odpis” może być pełny lub skrócony. W tym wypadku mamy do czynienia z odpisem skróconym, który nie odpowiada w pełni treści oryginału. Należy to zaznaczyć w tłumaczeniu.

2. Wersja oryginalna: Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo polskie.

błąd: This agreement shall be governed by and construed in accordance to Polish law.

poprawnie: in accordance with

nazwa tekstu: umowa handlowa

Błąd frazeologiczny. Właściwą kolokacją jest „in accordance with”. Taka pomyłka może wynikać z faktu, że istnieje podobna konstrukcja „according to”.

3. Wersja oryginalna: This power of attorney is made on 7 March 2012.

błąd: To pełnomocnictwo zrobiono dnia 7 marca 2007 r.

poprawnie: Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone…

nazwa tekstu: pełnomocnictwo

Błąd stylistyczny i frazeologiczny. Dobre tłumaczenie prawnicze to nie tylko przestrzeganie zgodności terminologicznej, ale też rejestru formalnego. Dlatego słowem właściwszym od „to” będzie „niniejsze”. Ponadto, pełnomocnictwa się nie „robi” lecz „sporządza”.

4. Wersja oryginalna: (hereinafter referred to as „my Trustee”)

błąd: dalej zwanego “moim powiernikiem”

poprawnie: zwanego dalej

nazwa tekstu: testament

Drobny błąd stylistyczny polegający na nieodpowiednim szyku wyrazów. „Zwany dalej”, czyli w dalszej części dokumentu.

Poznaj klasyfikację błędów na egzaminie na tłumacza przysięgłego! Wygraj książkę M.Kuźniaka ‘Egzamin na TP w praktyce. J. Angielski. Analiza językowa’

Przypominam, że termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 31.12.13. Nagrodami w konkursie są trzy ‘papierowe’ egzemplarze książki prof. Kuźniaka ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. J. angielski. Analiza językowa’ ufundowane przez wydawnictwo CH.Beck.

Zgodnie z prośbami zamieszczam poniżej warunki konkursu i klasyfikację błędów na egzaminie, która pomoże przygotować  ‘pracę konkursową’.


Make your own mind maps with Mindomo.

Aby uzyskać pełny dostęp do mapy, proszę kliknąć w kwadrat w prawym dolnym rogu.

Proszę przesłać cztery zdania z czterema różnymi, ciekawymi błędami w tekstach prawniczych (poza błędami formalnymi) (kierunek EN-PL lub PL-EN). Do przykładów z błędami należy dołączyć poprawną wersję tłumaczenia. Proszę także załączyć krótki komentarz, który wyjaśnia istotę tego błędu, podobnie do rozwiązania, które przyjął profesor w swojej książce.  Dla ułatwienia przedstawiam screen, w którym prof. Kuźniak przedstawia błędne i poprawne tłumaczenie oraz komentuje błąd kandydata. Zadanie konkursowe należy przygotować w podobny sposób, jak poniżej.

P.S. Termin nadsyłania prac konkursowych 31.12.13. Proszę o przesyłanie prac przez zakładkę KONTAKT na blogu.

Następna strona »