Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Czy TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY może świadczyć usługi jako SPÓŁKA Z O.O?

March 20, 2017 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: ustawa UZTP, vademecum tp, wiedza prawnicza 

Dzień dobry, czy orientuje się może Pani, czy tłumacz przysięgły będący wspólnikiem i jednocześnie członkiem zarządu dwuosobowej spółki z.o.o,  może świadczyć swoje usługi jako ta spółka? Czy potrzebna jest tutaj może dodatkowa umowa pomiędzy tłumaczem jako osobą fizyczną a spółką jako osobą prawną? O dzieło, zlecenie, ramowa?

Zacznę może od tego, że z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego jest ściśle związana odpowiedzialność prawna (karna, karnoskarbowa, cywilnoprawna i dyscyplinarna).

O ile, w opisanym powyżej przypadku spółki z o.o,  nie ma problemu z odpowiedzialnością kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego) czy deliktową, to pojawiają się wątpliwości w przypadku  odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej), która jest bezpośrednio związana z osobą tłumacza przysięgłego

Między innymi dlatego większość zawodów prawniczych  jest wykonywana, albo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, albo w formie spółki cywilnej lub osobowej. W przypadku radców prawnych, adwokatów i notariuszy zakaz wykonywania zawodu w formie spółki kapitałowej wynika z ustawy oraz przepisów samorządów zawodowych.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego takiego zakazu nie wprowadza. Warto jednak uregulować kwestie  wykonywania zawodu TP wewnątrz spółki z. o.o  ze względu na wspomnianą wyżej kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy kwestie organizacyjne (repertorium czynności tłumacza przysięgłego).

Podsumowując, jeżeli jest Pan wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z o.o, może Pan świadczyć swoje usługi jako tłumacz przysięgły ‘w ramach tej spółki’, ale nie ‘jako ta spółka’. Pan jest osobą fizyczną, a spółka z o.o  jest osobą prawną. Należy o tym pamiętać.

Spółka powinna spisać z Panem umowę cywilnoprawną, ewentualnie umowę o pracę, w ramach której będzie Pan wykonywał czynności tłumacza przysięgłego. Jeżeli natomiast jest Pan samozatrudnionym lub przedsiębiorcą, to najwygodniej zawrzeć umowę o współpracę (umowę ramową).

W przypadku zawierania umowy o współpracę (umowy ramowej) warto jednak być ostrożnym. Umowa o współpracę jest bowiem umową cywilnoprawną nienazwaną. Jej zawarcie nie może mieć na celu obejście prawa (zastąpienie umowy o pracę). Aby uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów,  spółka z .o.o,  zawierając umowę o współpracę z tłumaczem przysięgłym, powinna precyzyjnie sformułować treść i zobowiązania wynikające z tej umowy.

Otrzymałem zaproszenie do tłumaczenia rozprawy przed sądem…

Szanowna Pani,
od tygodnia jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i otrzymałem zaproszenie do tłumaczenia rozprawy przed sądem. Mam w związku z tym pytania:
1/ Czy po zakończeniu rozprawy muszę potwierdzić treść protokołu podpisem, pieczęcią? Nie posiadam jeszcze pieczęci.
2/ Czy fakt tłumaczenia muszę potwierdzić w swoim repertorium?
3/ Czy mogę je prowadzić po prostu w formie excelowskiej tabelki w moim komputerze?
4/ W jaki sposób sąd wypłaca wynagrodzenie, zawiera umowę? Czy potrzebuje mieć już założoną działalność gospodarczą?

Będę wdzięczny za odpowiedź, gdyż sprawa odbędzie się już 7 listopada.

Dziękuję za e-maila. Moje odpowiedzi na Pana pytania umieściłam  na FORUM DLA KANDYDATÓW I TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH  (dział Vademecum TP)

Czy tłumacz przysięgły może zakładać spółkę z o.o, czy tylko spółkę partnerską?

September 26, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp, wiedza prawnicza 

Szanowna Pani,
Chciałabym zasięgnąć u Pani informacji, czy tłumacz przysięgły może zakładać spółkę z o.o., czy tylko spółkę partnerską?
Dziękuję z góry za informację.
Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Czy tłumacz przysięgły ma prawo poświadczać za zgodność z oryginałem kopii sporządzonych w języku polskim?

September 21, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Czy tłumacz przysięgły ma prawo poświadczać za zgodność z oryginałem kopii sporządzonych w języku polskim?

 

Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Jakie repertorium czynności tłumacza przysięgłego wybrać: elektroniczne czy papierowe?

September 21, 2012 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Jakie repertorium jest Pani zdaniem lepsze – elektroniczne czy papierowe?

Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Czy tekst nietłumaczony wlicza się do ogólnej ilości znaków?

September 20, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Według kodeksu tłumacza przysięgłego nie tłumaczy się adresu, jeżeli on nie jest częścią zdania. Czy zatem ten nietłumaczony adres wlicza się do ogólnej ilości znaków?

 

Dziękuję za pytanie.  Moją odpowiedź znajdzie Pani tutaj>>>

 

 

Jak profesjonalnie oszacować koszt tłumaczenia poświadczonego?

September 19, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Klient, zlecając tłumaczenie, pewnie chciałby wiedzieć z góry jaki będzie jego koszt. A my go obliczymy dopiero po ukończeniu tłumaczenia, na podstawie ilości znaków. Co zatem odpowiedzieć klientowi?

Dziękuję za pytanie.  Moją odpowiedź znajdzie Pani tutaj>>>

 

 

Jak obliczyć należność za kopię tłumaczenia poświadczonego dla klienta prywatnego?

September 18, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp 

Pytanie czytelniczki bloga: Jeżeli klient (prywatny, firma itp.) chce otrzymać tłumaczenie w kilku egzemplarzach, to jak obliczyć należność za kopię? Czy opłatę uzależnia się od ilości stron kopii tłumaczenia?
Dziękuję Pani za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknąć tutaj>>>

Protected: Pobierz tłumaczenie (j.ang., j.niem.) pouczenia pokrzywdzonego i podejrzanego o podstawowych prawach i uprawnieniach [dla uczestników FORUM KTP]

September 17, 2012 · Autor wpisu: · Enter your password to view comments.
Tematyka: na policji, vademecum tp 

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Czy są jakieś regulacje odnośnie wynagrodzenia za odpis? Jak oznaczyć odpis?

September 14, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: rozwój zawodowy, vademecum tp, z życia TP 

Witam Panią,
mam pytanie odnośnie opisów tłumaczenia – jak należy oznaczyć egzemplarz będący odpisem w razie, gdy klient od razu prosi o dwa egzemplarze, a jak, gdy przychodzi po kolejny egzemplarz po jakimś czasie. Czy są jakieś regulacje odnośnie wynagrodzenia ?

Dziękuję za pytanie. Aby przeczytać odpowiedź proszę kliknij tutaj>>>

Next Page »